en sv

Pressreleaser

NextCell godkänns för handel på Nasdaq First North

NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att Nasdaq Stockholm AB idag har godkänt dess ansökan att upptas till handel på Nasdaq Stockholm First North. Sista dag för handel…

Cellaviva Sverige July 6, 2020

Sista dag för handel med BTA i NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 4 254 242 aktier. Sista dag för handel med Bolagets BTA (betald tecknad aktie) är torsdagen den 2 juli…

Cellaviva Sverige June 30, 2020

Förtydligande om utfall i företrädesemissionen

Tidigare idag offentliggjordes utfallet i NextCell Pharma AB:s (”NextCell” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Utfallet i Företrädesemissionen visar att 4 111 192 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter…

Cellaviva Sverige June 24, 2020

NextCell Pharma AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad

Styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Efterfrågan var hög och Företrädesemissionen övertecknades. Således har inga garantier…

Cellaviva Sverige June 24, 2020

NextCells fas II-studie är avslutad – fas III förbereds

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar att samtliga patienter nu lämnat ProTrans-2 och därmed är bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av diabetes typ-1, avslutad enligt plan. Data kommer…

Cellaviva Sverige June 9, 2020

NextCell Pharma AB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och meddelar avsikt om listbyte till Nasdaq First North i juli

Styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,1 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen…

Cellaviva Sverige June 3, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Idag, den 3 juni 2020, hölls en extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ) (”Bolaget”) i Novum-huset, Hälsovägen 7 Huddinge, där aktieägarna godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med…

Cellaviva Sverige June 3, 2020

Inbjudna till paneldiskussion; världen efter Covid-19

NextCell Pharma AB (“NextCell”) har bjudits in att delta i en paneldiskussion med titeln; Coronavirusets påverkan på den globala sjukvården – nya möjligheter och stora problem. NextCell kommer att representeras…

Cellaviva Sverige May 28, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, (“Bolaget”) kallas härmed till en extra bolagsstämma för att besluta om nyemission av aktier. Tid och plats Onsdagen den 3 juni 2020 kl….

Cellaviva Sverige May 20, 2020

Styrelsen i NextCell Pharma AB beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 25,1 MSEK

NextCell Pharma AB (“NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”)…

Cellaviva Sverige May 15, 2020

NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - februari 2020

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 29 februari 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter Andra kvartalet (2019-12-01…

Cellaviva Sverige April 29, 2020

NextCell i diskussioner om patienter med covid-19

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar att parallella diskussioner med flera sjukhus inletts om att behandla patienter med covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar, med stamcellsprodukten ProTrans. ”Vi…

Cellaviva Sverige March 20, 2020

Stamcellsbolaget NextCell Pharma förbereder ansökan om pivotal fas III studie

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar att VD Mathias Svahn kommer att presentera en statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium som hålls på Berns…

Cellaviva Sverige March 11, 2020

Stamcellsbolaget NextCell Pharma deltar som Referenslaboratorium i NIBSC-studie

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att de deltar som referenslabb för National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) i utvecklingen av ett referensreagens för mesenkymala stamceller (MSC). Brittiska…

Cellaviva Sverige February 21, 2020

Vinnovaprojekt för cellbaserade produkter

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar att de, i samarbete med RISE (Research Institutes Of Sweden) och transportbolaget Your Special Delivery Service (YSDS), kommer att delta i det CAMP-organiserat projekt ”Etablering…

Cellaviva Sverige February 10, 2020

NextCell presenterar framsteg på Swiss Nordic Bio 2020

NextCell Pharma AB (“NextCell”) publicerade i december 2019 effektdata för ProTrans-stamceller från en interimsanalys av ProTrans-1. Patienter som fått medelhög eller hög dos av ProTrans visade en statistiskt signifikant effekt…

Cellaviva Sverige February 4, 2020

Delårsrapport 1 2019/2020

Nextcell Pharma AB publicerar Delårsrapport för kvartal 1, september 2019 – november 2019.     Med ”NXTCL”, “NextCell” eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Belopp inom parentes…

Cellaviva Sverige January 31, 2020

Fortsatt tillstånd från Läkemedelsverket

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar att Läkemedelsverket har förlängt bolagets partihandelstillstånd. I oktober genomförde Läkemedelsverket en rutinmässig inspektion av NextCells verksamhet vilken resulterade i att tillståndet förlängs ytterligare fem år….

Cellaviva Sverige December 11, 2019

Kommuniké från årsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Idag, den 5 december 2019, hölls årsstämma i NextCell Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition…

Cellaviva Sverige December 5, 2019

Lovande Resultat från Stamcellsstudie med ProTrans

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar att primära effektmått uppnått signifikans i företagets doseskaleringsstudie. De sex patienter, som behandlats med hög och medelhög dos, har efter ett år bevarat sin insulinproduktion…

Cellaviva Sverige December 4, 2019