fbpx

NIPT Extended (förkortning för Non-Invasive Prenatal Testing)

Ett blodprov som kan visa kromosomavvikelser hos ett foster.

En så kallad icke invasiv fosterdiagnostik är ett blodprovbaserat screeningtest som är säkert och mycket tillförlitligt. Det är en metod för att fastställa risken för att fostret ska födas med vissa genetiska avvikelser. Notera att ett NIPT Extended Test inte fastställer diagnoser. Det talar om för dig hur sannolikt det är att ett tillstånd existerar.
Det här testet kan göras från och med graviditetsvecka 11 (10+0).

Kromosomavvikelser kan ge upphov till tillstånd som innebär risk för missbildningar, sämre tillväxt, olika funktionshinder och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Cellavivas NIPT Extended Test identifierar:

Kromosomförändringarna Downs syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Vårt test ger också information om fostrets könskromosomer X och Y samt om det finns någon avvikelse i antalet könskromosomer, till exempel som vid Turners, Klinefelters, trippel-X eller XYY-syndrom. Ett NIPT-test visar även fostrets kön.

Vill du veta barnets kön, var noga med att välja det alternativet i samband med beställningen.

Downs syndrom (trisomi 21)

Orsakas av en extra kromosom på det 21a kromosomparet. Det är den vanligaste genetiska orsaken till intellektuell funktionsnedsättning och kan även orsaka medicinska svårigheter. Personer med Downs syndrom kan ha en viss grad av intellektuell funktionsnedsättning. Vissa barn med Downs syndrom har medfödda hjärtfel eller problem med andra organ som kan leda till operation eller medicinsk behandling. Vissa har andra medicinska tillstånd som hörsel- eller synnedsättning och vid senare ålder demens.

Edwards syndrom (trisomi 18)

Detta orsakas av en extra kromosom 18 i vissa eller alla kroppens celler. De flesta barn med Edwards syndrom har flera allvarliga defekter i hjärnan, hjärtat och andra organ. Dålig tillväxt under graviditet är vanligt och många graviditeter slutar i missfall eller dödfött barn. Av de barn som föds levande dör de flesta före ett års ålder. Barn som överlever har grava intellektuella handikapp och tillväxt- och utvecklingsproblem.

Pataus syndrom (trisomi 13)

Hos de flesta orsakas detta av när en extra kromosom 13 förekommer i vissa eller alla kroppens celler. De flesta barn med trisomi 13 har svår intellektuell funktionsnedsättning, flera allvarliga missbildningar, defekter i hjärnan och andra organ. Många graviditeter slutar i missfall eller dödfött barn. Av de barn som föds levande dör de flesta före en månads ålder.

Turners syndrom (monosomi X)

Innebär att den ena kvinnliga könskromosomen helt eller delvis saknas. Det är den vanligaste könskromosomavvikelsen hos kvinnor, tillståndet drabbar enbart flickor och 1 av 2000 flickor som föds har Turners Syndrom. Det kan orsaka en rad olika medicinska- och utvecklingsproblem, bland annat kort längd, bristande utveckling av äggstockarna, hörselnedsättning och hjärtfel.

Klinefelters syndrom (XXY)

Klinefelters syndrom är ett genetiskt tillstånd som uppstår när en pojke föds med en extra X-kromosom. Drabbar ungefär 1 av 500-800 födda män/pojkar, vilket gör det till en av de vanligaste kromosomavvikelserna. Klinefelters syndrom diagnostiseras ofta inte förrän i vuxen ålder och förblir i de allra flesta fall odiagnostiserat. Klinefelters syndrom kan påverka testikeltillväxten negativt, vilket resulterar i mindre testiklar än normalt, vilket kan leda till lägre produktion av testosteron. Syndromet kan också orsaka minskad muskelmassa, minskad kropps- och ansiktsbehåring och förstorad bröstvävnad.

Trippel X-syndromet (XXX)

Är ett genetiskt tillstånd som uppstår när en flicka föds med en extra, en tredje, X-kromosom och det drabbar ungefär 1 av 1000 flickor. Vissa flickor och kvinnor med trippel X-syndrom upplever endast milda symtom eller inga alls. Hos andra kan symtomen vara mer uppenbara, eventuella utvecklingsförseningar och inlärningssvårigheter. Att vara längre än genomsnittlig längd är det mest typiska fysiska kännetecknet. Den tidiga motoriska utvecklingen är något försenad hos flickor som föds med syndromet, de har en intelligens inom normalspannet, men möjligen något lägre jämfört med syskon.

XYY-syndromet

Är ett genetiskt tillstånd som uppstår när en pojke föds med en extra Y-kromosom i de flesta eller alla sina celler och som drabbar ungefär 1 av 1000 födda pojkar. De flesta av dem får ingen diagnos. Pojkar med XYY-syndrom kan vara längre än genomsnittslängden, kan ha försenad utveckling av sina sociala, språkliga och inlärningsmässiga färdigheter.

Om processen

NIPT Extended Test är ett screeningstest som utförs på cellfritt DNA

Testet görs i form av ett blodprov som tas i armvecket. Det krävs ett särskilt blodrör, som vi tillhandahåller. 10 ml blod ska samlas in, antingen av vår personal eller via en medicinsk remiss till en mottagning i din närhet.

Resultatet är väldigt tillförlitligt, särskilt vid ett negativt resultat som visar att det inte finns några avvikelser. Om provet visar att det finns misstanke om en avvikelse på någon av ovanstående kromosomer kommer du att bli rekommenderad att bekräfta svaret med ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Det för att utesluta att det inte är ett falskt positivt svar. Vid tvillinggraviditet är tillförlitligheten något lägre.

Eftersom antalet gångna graviditetsveckor och antalet barn påverkar tillförlitligheten av analysresultatet, rekommenderas det att göra NIPT Extended efter ett ultraljud. I Sverige erbjuds alla gravida ett ultraljud omkring vecka 12 och vecka 18-20 via sin barnmorskemottagning.

 

När ska man inte göra ett NIPT Extended Test?

 • Om du väntar tre eller fler barn
 • Före graviditetsvecka 10+0
 • Om du har genomgått en organtransplantation kan detta påverka testet

Beställ ditt NIPT Extended Test kit här

Pris: 6 000 sek

Analystid: ca 1-2 veckor från ankomst till laboratoriet.  Förbered dig för sommaren
  Förbered dig för sommaren

  Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

  Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

  Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!