fbpx

FAQ


Många frågor kan uppstå när man överväger att spara stamceller. Vi har samlat de frågor vi oftast stöter på här nedan, men tveka inte att ringa oss om du inte hittar svaret du letar efter.

Varför ska du välja Cellaviva?

Cellaviva möjliggör att de stamceller ni har nedfrusna är viabla och av högsta kvalitet. Vi odlar och isolerar stamcellerna i navelsträngsvävnaden på samma sätt som när vi ska leverera stamceller för kliniska studier eller för behandling. På så sätt kan Cellaviva förse dig med det exakta antalet stamceller du har tillgängligt i frysen. Laboratoriet är AABB-ackrediterat och personalen är experter på stamcellsbearbetning.

Stora framsteg sker inom forskning varje dag och vi kommer att se till att ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att kunna använda sina celler, om de behövs i framtiden.

Cellaviva fryser flera behållare med stamceller, vilket innebär att det finns celler tillgängliga för flera utlopp. Detta möjliggör behandling av olika sjukdomar eller flera personer.

Vi står ut i mängden på grund av vår höga kvalitetsnivå

Det är tidskrävande och dyrt och odla på navelsträngen och isolera varje stamcell. Därför väljer de flesta stamcellsbanker att frysa små bitar av navelsträngsvävnaden istället för att frysa de isolerade stamcellerna. Med en sådan process finns det en stor risk att cellerna inte är livskraftiga när de tinas. Det är även omöjligt att veta hur många stamceller som finns i det frysta provet. I själva verket saknar man kunskap om huruvida livskraftiga stamceller är tillgängliga alls, eftersom data visar att 50-75% av stamcellerna dör när vävnaden fryses hel. Vid jämförelse av stamcellbanker bör man vara medveten om de metoder som används av respektive banker.

Cellaviva isolerar alltid stamcellerna

Eftersom vi är övertygade om att de isolerade stamcellerna kommer att vara en grundstomme i framtida medicinska behandlingar. Cellavivas moderföretag NextCell Pharma utvecklar nya cellterapier med hjälp av denna typ av celler med målet att behandla bland annat diabetes typ 1.

Vi önskar att göra stamcellssparade tillgängligt för de flesta

Cellaviva vill att möjligheten att spara sina barns stamceller ska vara tillgängligt för alla. Därför erbjuder vi flera olika betalningsupplägg som rymmer detta viktiga steg i de flesta familjers budget.

Läs mer här

Vad är skillnaden mellan stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad?

Ett barns navelsträng innehåller livskraftiga och potenta stamceller. Det finns två typer av stamceller som har potential att användas för olika behandlingar: hematopoietiska och mesenkymala stamceller. Hematopoietiska stamceller är blodbildande celler med förmågan att producera alla typer av blodceller, röda och vita blodkroppar samt trombocyter. Mesenkymala stamceller kan bilda ben, brosk, och fettceller. Navelsträngsblod innehåller främst hematopoietiska stamceller och navelsträngsvävnad innehåller främst mesenkymala stamceller. Vi är övertygade om att navelsträngsvävnad är lika viktigt att spara som navelsträngsblod, båda uppsättningarna av stamceller ger dig cellbaserade behandlingsmöjligheter om någon i din familj blir allvarligt sjuk.

Kan jag välja sen avnavling och ändå spara stamceller?

Ja. Föräldrarna bestämmer, i samråd med barnmorskan, tid för avnavling. Vi måste dock vara tydliga med att den blodvolym som kan samlas in beror på tiden för avnavling. De flesta av våra kunder väntar 1-3 minuter innan barnet avnavlas, då finns det oftast blod kvar att samla in för att spara. Sen avnavling påverkar inte insamlingen av navelsträngsvävnad. Ni som föräldrar kan vänta så länge ni vill med att avnavla, vi kan fortfarande hjälpa er att samla in navelsträngsvävnaden.

Hur går insamlingen av navelsträningsblod till?

När barnet fötts och navelsträngen är avklippt, samlas navelsträngsblod in med hjälp av en särskild insamlingspåse. Navelsträngen torkas med antiseptiskt medel och en nål sätts in i navelsträngen, och blodet får rinna fritt in i insamlingspåsen. Proceduren är fullständigt smärtfri, enkel och tar 3-5 minuter. Förlossningen fortsätter som vanligt med att moderkakan kommer ut. Under hela proceduren är barnet placerat, hud mot hud, hos mamman.

Vem samlar in navelsträngsblodet?

Insamlingen av navelsträngsblodet sker i samband med förlossning, direkt efter avnavling. Insamlingen ifråga utförs med fördel av förlossningspersonal eller Cellavivas personal och är helt smärtfritt och riskfritt för mamma och bebis. Även partners till de födande kvinnorna har gjort insamling med lyckat resultat. Blodet, samt navelsträngen och moderkakan som det tas från, är sådant som annars kastas bort och går förlorat om inte mamman uttrycker en önskan att få ta tillvara detta.

Vad är navelsträngsvävnad?

Navelsträngsvävnad är i huvudsak ditt barns navelsträng. Navelsträngen innehåller två artärer och en ven som stöds av en isolerande, geléliknande vävnad som kallas Wharton ’ s Jelly. Det är en rik källa av mesenkymala stamceller (MSCs), som i grunden skiljer sig från de stamceller som finns i navelsträngsblod. MSCs isoleras från navelsträngen är multi-potenta, vilket innebär att de har förmågan att återskapa sig själva och förvandla sig till många olika typer av celler, inklusive brosk, ben, fett och muskler. Dessa unika egenskaper gör dem lovande för cellterapier.

Kan pappa/partnern klippa av navelsträngen även om man vill spara stamceller?

Ja, pappan/partnern kan enkelt klippa navelsträngen när stamceller samlas. Det är först när navelsträngen klipps av som Cellavivas barnmorska börjar samla navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Hur samlas navelsträngsvävnad in?

Efter insamlingen av blod och efter att moderkakan kommit ut, klipps en del av navelsträngen av (15-20 cm) och placeras i vävnadsbehållaren tillsammans med medföljande vätska i Cellavivaboxen.

Vem samlar in navelsträngsvävnaden?

Det kan förlossningspersonal, personal från Cellaviva eller exempelvis mammans partner göra, insamlingen av navelsträngsvävnad är en enkel procedur. I Cellavivaboxen finns instruktioner om hur man rengör navelsträngen, hur man klipper (10-20 cm), sedan placerar den i en vävnadsburk och täcker med saltlösning.

Vad säger forskningen?

Det finns forskning inom en mängd olika behandlingsområden och sjukdomar, såsom diabetes, CP, autism och hjärnskador. Tusentals studier på stamceller beräknas bidra till att hitta nya behandlingar för autoimmuna, regenerativa och transplantationsrelaterade komplikationer.

NextCell Pharma, som är Cellavivas moderbolag, forskar inom stamcellsterapi. Vi driver för tilfället 2 kliniska studier med målet att hitta en behandling för diabetes typ 1, vi har hittills behandlat 24 patienter.

På denna oberoende sida kan du läsa mycket mer om navelsträngsforskning runt om i världen.
https://parentsguidecordblood.org/en 

Hur används stamceller från navelsträngen i behandlingar idag?

Stamceller är en väl etablerad behandling för att behandla olika blodsjukdomar, såsom leukemi. Stamceller från navelsträngen används idag för att behandla över 80 allvarliga sjukdomar. Den vanligaste användningen av stamceller sparade för privat bruk, är syskondonation för behandling av leukemi.

Hur mycket kostar det att spara stamceller?

Vi vill att möjligheten att spara sina barns stamceller ska vara tillgängligt för alla. Därför erbjuder Cellaviva fullständigt transparanta kostnader för stamcellsbankning, och flera olika betalningsupplägg som rymmer detta viktiga steg i de flesta familjers budget. Se prissättningssidan för mer information.

Kostar det något att ta ut och använda stamcellerna, om de skulle behövas i framtiden?

Syftet med att spara ditt barns stamceller, är att i en framtid kunna använda dem i behandlingssyfte. Det är mamman som äger de nedfrusna stamcellerna från navelsträngen, det innebär att de är era att begära ut – kostnadsfritt. Cellaviva ansvarar för att samtliga depåer finns tillgängliga för upphämtning vid Cellavivas lokaler, i specialbehållare för att upprätthålla kryotemperatur, senast 14 dagar efter mottagandet av en skriftlig begäran om utlämnande. Ni som föräldrar är bara ansvariga för kostnaden för frakten från Cellaviva och för att skicka tillbaka provbehållaren till oss.

Hur vanligt är det att spara stamceller?

Över 6 miljoner barn har sina stamceller förvarade i biobanker för familjesparande. Det finns idag mer än 300 stamcellsbanker, 200 privata och 100 offentliga, i mer än 50 länder. I många stater i USA är det lag på att informera om möjligheten till familjesparande av navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Cellaviva är Skandinaviens största privata stamcellsbank, och konceptet är väl etablerat runt om i världen.

Finns det någon risk för mamman eller barnet när man samlar in stamceller vid födseln?

Det finns inga risker för ditt barn eller dig att samla in stamceller från efterbörden. Moderkakan och navelsträngen fyller ingen funktion för ditt barn eller dig efter det att navelsträngen klippts av. Proceduren får inte under några som helst omständigheter äventyra säkerheten för modern, barnet eller någon annan person på förlossningskliniken. Det är alltid förlossningspersonalen som avgör om det är lämpligt att samla in stamceller.

Vilka typer av stamceller kan samlas in vid födseln?

Navelsträngen innehåller blodkärl som omges av en geléliknande bindvävsmassa som kallas Wharton ’ s Jelly, som är en rik källa av mesenkymala eller bindvävsbildande stamceller (MSCs), de skiljer sig från de stamceller som finns i navelsträngsblodet. MSCs som samlas in från navesträngsvävnaden är multi-potenta, vilket innebär att de har förmågan att bilda ben, brosk och fett och kan hämma immunförsvarets reaktion mot främmande ämnen vid exempelvis transplantationer.

I navelsträngsblodet finns det framförallt hematopoetiska eller blodstamceller. Blodstamceller kan utvecklas till vita och röda blodkroppar samt blodplättar. Blodstamceller finns i benmärgen samt i navelsträngsblodet.

Om jag väntar tvillingar, räcker det att spara stamceller för det ena barnet?

Hos Cellaviva sparar man för båda barnen om man väntar tvillingar, oavsett om det är tvåäggs- eller enäggstvillingar. Det beror på ett antal anledningar, dels är det extremt svårt att ta reda på om barnens genetiska uppsättning är fullständigt identiska innan de har fötts. Eftersom stamcellsinsamlingen görs i samband med förlossningen så hinner man helt enkelt inte vänta på testresultaten för det. En annan aspekt är den juridiska, bara en person kan äga stamcellerna i ett prov och i slutändan avgöra hur och till vem de ska användas. Vem ska bestämma till vilket barn cellerna hör? Vem har förtur att använda dem om båda har ett behov av dem? Svåra frågor, vilket resulterar i att vi samlar in stamceller per barn, inte per förlossning.

Var i kroppen finns det stamceller?

Stamceller finns på flera olika ställen i våra kroppar, till exempel i benmärgen, hjärnan och tänderna. Vi har stamceller i kroppen hela livet men det är få vävnader som har så hög densitet av stamceller som navelsträngen och moderkakan.

Vem ger tillstånd för tjänsten?

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillståndsgivare och gör regelbundet inspektioner hos Cellaviva. Vi följer höga kvalifikationskrav för att säkerställa att hanteringen av stamcellerna håller hög kvalité och sker på ett betryggande sätt. Kvaliteten och rutinerna på hela handhavandet följer vävnadslagen.

Hur ska jag göra om jag vill beställa insamling av mitt barns stamceller vid födseln?

Du kan beställa din Cellavivabox här eller du kan kontakta Cellavivas kundservice på telefon: 08-735 20 10  för beställning av Cellavivaboxen, som innehåller all nödvändig utrustning för insamlingen. Den innehåller också en broschyr med information till barnmorskan, som du kan ge till den rådgivande barnmorskan på MVC eller barnmorskan när du anländer till sjukhuset. Du, som blivande mamma, kommer också att få digital dokumentation innehållande Samtycke, Hälsodeklaration samt Avtal. Samtliga måste fyllas i och undertecknas med MobiltBankID innan förlossningen.

Om jag sparade stamcellerna för mitt första barn, måste jag göra det igen om jag får fler barn?

Ja, alla anledningar till varför du sparat stamcellerna från ditt första barn är fortfarande de samma för ytterligare barn. Att spara stamceller för varje barn ger din familj fler behandlingsmöjligheter eftersom:

– Vart barn har tillgång till sina egna genetiskt unika celler. Ditt barn kan använda stamcellerna för ett antal sjukdomar, dock generellt sett inte för ärftliga genetiska sjukdomar. I dessa fall skulle ett matchat syskons stamceller vara förstahandsvalet. För experimentella regenerativa medicinterapier som använder navelsträngsblod krävs för närvarande barnets egna stamceller.

– Det är ökad sannolikhet för att en familjemedlem i behov, kommer att få tillgång till en besläktad källa av matchade stamceller för behandling.

– Väntar du identiska tvillingar? Det är fortfarande viktigt att spara navelsträngsstamceller för varje barn eftersom det är extremt svårt att avgöra om tvillingar är fullständigt identiska. Varje barns navelsträngsstamceller förvaras separat hos Cellaviva.

Varför måste mammans blod skickas med Cellavivaboxen, tillsammans med navelsträngsblodet och vävnaden?

Det finns strikta regler som kräver att test för infektiösa sjukdomar ska utföras på ett prov av moderns blod innan navelsträngsstamceller processas. Behandlande läkare behöver resultatet av de testen, när de sen undersöker stamcellerna för användning vid behandling eller forskning.

Kan jag spara stamceller vart jag än bor i Sverige?

Cellavivas förhoppning är att samarbeta med alla kliniker i Sverige när det kommer till insamlingshjälp. Vi erbjuder utbildning till all personal vid obstetrik och mödravård som önskar i hur insamlingen bör gå till. Beslutet att spara stamcellerna är upp till dig som blivande mamma, eftersom du äger stamcellerna i efterbörden. Du är alltid fri att välja att spara dem, oavsett vilket sjukhus du föder på. Sjukhuset har dock ingen skyldighet att hjälpa till med insamlingen. Ta gärna kontakt med oss för att se om vi har personal vid det sjukhus du valt.

Personal på förlossningen har lovat att hjälpa till med insamling, kan jag vara säker på att det går bra?

Det är mycket som kan hända på en förlossningsklinik och det är förlossningspersonalens sammantagna bedömning vid varje enskild förlossning som avgör om insamling är möjlig. Insamlingen får inte under några som helst omständigheter äventyra säkerheten för mamman, barnet eller någon annan person på förlossningskliniken. Förlossningspersonalen har Cellavivas fulla förtroende och det är alltid förlossningspersonalen som avgör om det är lämpligt att samla in navelsträngsblod. Insamling av navelsträngsvävnad är inte tidskritiskt på samma sätt och kan i princip alltid genomföras.

Embryonala eller adulta stamceller

Det finns olika typer och mognadsgrad av stamceller. Två som det ofta pratas om är embryonala stamceller och Adulta (vuxna) stamceller.

Embryonala stamceller är väldigt svårtillgängliga, de måste tas ut från ett embryo den första veckan efter att äggcellen har befruktats och är även etiskt omdiskuterade. Cellaviva arbetar inte med embryonala stamceller.

Adulta stamceller heter cellerna som finns i en färdigutvecklad människokropp, namnet till trots så har både nyfödda barn och vuxna dessa stamceller.

Cellaviva samlar in vuxna stamceller från efterbörden, dvs efter ett barn har fötts och navelsträngen klippts. De stamceller som samlas skulle annars kastas som restavfall, tillsammans med placentan.

Att använda stamceller från efterbörden för att behandla sjukdomar eller skador är, i motsats till embryonala stamceller, något som lyfts som en möjlighet av flera religiösa grupper och abortmotståndare, ett exempel hittar du här.