fbpx

Stamcellsbehandlingar som ett terapeutiskt alternativ för behandling av Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA)

Cellterapi

Stamceller och Ledgångsreumatism, RA

Mesenkymala stamceller, MSC är en intressant cellkandidat för utveckling av behandlingar av autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, RA. MSC har förmåga att dämpa ett överaktivt immunförsvar som finns hos dessa patienter1.

 

Ledgångsreumatism påverkar liksom artros lederna.

Sjukdomen kan också påverka andra delar av kroppen exempelvis hud, ögon, lungor och hjärta 2. Ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystemet angriper ledbrosket och omkringliggande vävnader, och orsakar förstörelse, begränsad funktion och smärta 3. Omkring 75 000 personer i Sverige, lever med sjukdomen 4. Det är ännu inte helt klarlagt vilka orsaker som finns till att man utvecklar reumatoid artrit. Ärftlighet är av stor betydelse, men kan inte ensam leda till sjukdomen utan det krävs även andra faktorer, såsom miljöfaktorer för att insjukna i ledgångsreumatism. Man har påvisat att rökning i kombination med en särskild genuppsättning ökar risken 5.

 

Det går idag inte att bota ledgångsreumatism men med läkemedel kan inflammationen till viss del kontrolleras.

Flera av dagens mediciner för behandling av ledgångsreumatism är inriktade på att hämma molekyler i inflammationsprocessen.

 

Under de senaste åren har intresset för stamcellsterapier som en terapeutisk möjlighet för behandling av reumatism ökat. Kliniska prövningar med stamceller som behandling av ledgågsreumatism, ger patienter som kämpar med svår smärta och förlorad rörlighet hopp.

 

Eftersom ledgågsreumatism är en autoimmun, inflammatorisk sjukdom innebär det att de tänkta mekanismerna för den terapeutiska effekten av stamcellerna främst riktar sig mot immunsystemet, snarare än mot själva lederna.

Stamceller och specifikt mesenkymala stamceller (MSC) har en inneboende egenskap som gör att de när de ges till en patient tar sig till platsen för inflammation. MSC kan även minska inflammation och stabilisera immunsystemet 6. De flesta studier på ledgångsreumatism fokuserar på att använda MSC som stamcellskälla och deras antiinflammatoriska effekt, eftersom ledgångsreumatism är kopplad till inflammation. En klinisk prövning genomförd av Wang, et al., visade att infusion av MSC hos patienter med ledgångsreumatism gav en signifikant minskning av två molekyler som är viktiga i inflammationsprocessen 1. I en annan studie av Luque-Campos et al., har MSC visat sig kunna modulera immunsystemet för att minska de inflammatoriska processerna och på så sätt minska smärtan och öka rörligheten 7, vilket främjar bättre hälsa och livskvalitet.

Referenser

  1. Wang, L. et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cell therapy for patients with active rheumatoid arthritis: safety and efficacy. Stem Cells Dev 22, 3192-3202, doi:10.1089/scd.2013.0023 (2013).
  2. Majithia, V. & Geraci, S. A. Rheumatoid arthritis: diagnosis and management. Am J Med 120, 936-939, doi:10.1016/j.amjmed.2007.04.005 (2007).
  3. Guo, Q. et al. Rheumatoid arthritis: pathological mechanisms and modern pharmacologic therapies. Bone Res 6, 15, doi:10.1038/s41413-018-0016-9 (2018).
  4. Eriksson, J. K., Johansson, K., Askling, J. & Neovius, M. Costs for hospital care, drugs and lost work days in incident and prevalent rheumatoid arthritis: how large, and how are they distributed? Ann Rheum Dis 74, 648-654, doi:10.1136/annrheumdis-2013-204080 (2015).
  5. Klareskog, L. et al. A new model for an etiology of rheumatoid arthritis: smoking may trigger HLA-DR (shared epitope)-restricted immune reactions to autoantigens modified by citrullination. Arthritis Rheum 54, 38-46, doi:10.1002/art.21575 (2006).
  6. Lopez-Santalla, M., Fernandez-Perez, R. & Garin, M. I. Mesenchymal Stem/Stromal Cells for Rheumatoid Arthritis Treatment: An Update on Clinical Applications. Cells 9, doi:10.3390/cells9081852 (2020).
  7. Luque-Campos, N. et al. Mesenchymal Stem Cells Improve Rheumatoid Arthritis Progression by Controlling Memory T Cell Response. Front Immunol 10, 798, doi:10.3389/fimmu.2019.00798 (2019).

Related posts