fbpx

Stamceller läker kroppen


Stamcellernas naturliga funktion är att ersätta skadade och dysfunktionella celler i kroppen och starta läknings-och förnyelseprocessen. Kort sagt, de läker kroppen.

Små och otroligt kraftfulla - men vad är en stamcell?

Alla celler kommer från en enda stamcell

Vad är en stamcell? Stamceller är omogna celler som inte ännu har specialiserat sig. De är unika eftersom de kan reproducera sig själva genom delning, samtidigt som de genererar fler specialiserade och mogna celler. Genom att reproducera sig själva behåller de sitt omogna tillstånd och nivån av stamceller i kroppen. Det här är en viktig funktion eftersom en specialiserad cell inte kan gå tillbaka i mognaden på egen hand.

Det finns mer än 30 000 miljarder celler i en vuxen kropp. Alla har bildats från en enda stamcell – det befruktade ägget. Under befruktningen smälter könscellerna ihop i en stamcell som omedelbart börjar att dela sig och bli fler. När cellerna delar sig blir de också mer specialiserade, de differentierar sig. Differentiering ger celler vissa egenskaper, t ex om cellen ska bli en röd eller vit blodkropp eller om det kommer att bli en ben- eller muskelcell.

Matchande stamceller

Det finns många likheter mellan människor, även om vi är olika. Det är det samma med stamceller som bygger vävnaderna i vår kropp. Vita blodkroppar eller leukocyter är celler i blodet som bildar en del av kroppens immunsystem, som kommer skydda kroppen mot infektionssjukdomar. I våra vita blodkroppar finns ett protein som tillåter kroppen känna igen sina egna celler och också märka om en cell är obekant.

Se video om stamceller

Stamceller från navelsträng är lättare att matcha

Vid transplantation av stamceller så är det viktig att mottagaren och donatorn har matchande vävnadstyp. Syftet med stamcellstransplantation är att stamcellerna ska mogna ut och ersätta de skadade eller sjuka celler som orsakar sjukdomen. För att patientens kropp och immunförsvar ska kunna acceptera de nya stamcellerna så är det viktigt att donator och mottagare har matchande vävnadstyp.

Generellt sett är en familjemedlem att föredra som donator. Behovet av exakt matchning mellan givare och mottagare beror på vilken sjukdom som ska behandlas, behandlingsmetoden och vilken typ av stamceller som används. Stamceller från navelsträngen är en mer omogen källa än, jämförbara stamceller från benmärg, vilket gör det lättare med matchning av vävnadstyp med stamceller från navelsträng.

Att identifiera vilken vävnadstyp en person har, görs enkelt med hjälp av ett blodprov.

Varför är stamceller så värdefulla?

STAMCELLER ÄR INTELLIGENTA
Stamcellernas naturliga funktion är att ersätta skadade och dysfunktionella celler i kroppen och starta läknings- och förnyelseprocessen. Kort sagt, de läker kroppen.

STAMCELLER ÄR KRAFTFULLA
Stamceller används i flera olika sjukdomsområden och forskas med i ännu fler. Navelsträngsblod används för behandling av över 80 allvarliga sjukdomar, såsom leukemi och ett antal sällsynta ärftliga blodsjukdomar.

Se video om stamcellsbehandling

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!