fbpx

Vilken stamcellskälla och vem den optimala donatorn är beror som alltid på vilken sjukdom som ska behandlas och vilka alternativ som finns. Därför rekommenderar Cellaviva att spara stamceller från både navelsträngsblodet och navelsträngsvävnaden, om det är möjligt.

De bindvävsbildande stamcellerna (Mesenkymala stamceller från själva navelsträngen)

Vid ersättande av skadade celler och vävnad, till exempel för att bilda ett nytt käkben efter en trafikolycka, vill man använda patientens egna stamceller. När stamcellerna mognat ut och blivit en del av kroppen så måste de tolereras av immunförsvaret. Ditt immunförsvar kommer endast tolerera dina egna celler och därför ska dina egna stamceller användas.

Om stamcellerna däremot ska dämpa ett överaktivt immunförsvar och sedan försvinna så är det oviktigt om
stamcellerna är kroppsegna eller ej. NextCell Pharma har utvecklat ProTrans för bland annat det ändamålet. De felsta behandlingar med navelsträngsstamceller är ännu experimentella och forskningen är intensiv och omfattande. Cellaviva och Next Cell Pharma är ledande inom utvecklingen av nya behandlingsmetoder för tidigare obotliga sjukdomar.

 

 

De blodbildande stamcellerna (Hematopoietiska stamceller från navelsträngsblodet)

En hematopoietisk stamcellstransplantation innebär att man transplanterar ett helt immunförsvar. Vita
blodkroppar har som uppgift att identifiera främmande celler, bakterier eller virus och oskadliggöra dessa.
Immuncellerna läser av om den misstänkta cellen har samma vävnadstyp, s.k. HLA typ. När man genomgår en
hematopoietisk stamcellstransplantation med egna stamceller så har de samma vävnadstyp och det finns ingen risk för avstötningseffekt eller s.k. transplantatmot-värdsjukdom. Cirka 2/3 av alla hematopoietiska stamcellstranplantationer görs med patientens egna celler.

Vid vissa typer av blodcancer, t.ex. leukemi, så vill man hellre transplantera någon annans stamceller med
liknande vävnadstyp. Anledningen är att någon annans immunförsvar kan angripa blodcancercellerna som
finns kvar i kroppen efter medicinsk behandling och ge en s.k. transplantat-mot-tumöreffekt. Om man drabbas
av blodcancer som barn så finns det också risk för att de egna stamcellerna bär på ett förstadium till cancer och ger stor risk för ytterligare cancer.

När donerade stamceller är att föredra för behandling så har det visats att transplantation med celler från en släkting är mer lyckosamma än obesläktade stamceller.

Uttdrag från nyhetsbrev av Mathias Svahn 2019, CEO och grundare av NextCell Pharma och Cellaviva

Related posts