fbpx

Stamceller som nutidens behandling och framtidens potential


Lär dig mer om den banbrytande vetenskapen om stamceller, som betyder allt för familjer den hjälper.

Behandling med stamceller

Stamceller används inom många olika sjukdomsområden och forskas på i ännu fler. Navelsträngsvävnad och navelsträngsblod är källor till stamceller som nu används inom transplantationsmedicin och ger nya behandlingsalternativ för familjer runt om i världen.

30+

År av stamcellstransplantationer med navelsträngsblod

Hjälper tiotusentals familjer världen över. Ännu mer spännande är den framtida potentialen för stamceller från navelsträngsvävnad inom regenerativ medicin.

6M

Barn har sina stamceller sparade i biobanker världen över

Cellaviva har vuxit till att bli den största och mest erfarna privata stamcellsbanken i Skandinavien.

85K

Transplantationer

År 1988 räddades ett liv för första gången med hjälp av stamceller från navelsträng. Sedan dess har mer än 85 000 transplantationer genomförts.

Dagens behandlingar med stamceller

Transplantation med stamceller är en etablerad behandling av flera allvarliga sjukdomar, särskilt i de blodbildande organen och vid medfödda immunbrister och metaboliska sjukdomar.

Stamceller från navelsträngsblod används för närvarande inom transplantationsmedicin för att ersätta skadade blod- och immunsystem med friska celler. En stamcellstransplantation, där nya friska stamceller från exempelvis navelsträngsblod, kan bota patienter med vissa sjukdomar genom att de nya blodbildande stamcellerna ersätter de stamceller som skadats av patientens sjukdom eller av en medicinsk behandling ex. kemoterapi.

Stamceller från navelsträngsblod är mer immunologiskt omogna än stamceller från benmärg och blod, vilket är en stor fördel eftersom cellerna då är mer anpassningsbara till vävnadstyp och det är lättare att matcha transplantationspatienter med navelsträngsblod än med andra stamceller.

Jämfört med celler från en vuxen individ är stamceller från navelsträngsblod mer anpassningsbara och har unika egenskaper, vilket gör det möjligt att transplantera vid högre nivåer av olikhet mellan givar- och mottagarvävnadstyper. Ytterligare fördelar med stamceller från navelsträngsblod är bland annat en lägre frekvens av akut och kronisk GvHD (Graft versus Host Disease) jämfört med benmärgstransplantation och en minskad risk för återfall.

Sjukdomar som för närvarande behandlas genom transplantation av navelsträngsblod är bland annat medfödda blod- och immunbristsjukdomar, blodcancer, benmärgssjukdomar och ärftliga metabola sjukdomar. Forskning för att hitta nya behandlingsområden där stamceller från navelsträngsblod kan användas pågår. Några av de sjukdomar och tillstånd för vilka kliniska prövningar pågår är autism, cerebral pares och typ 1-diabetes.

Blodsjukdomar

Blodsjukdomar

Navelsträngsblod har använts för att behandla vissa blodsjukdomar sedan 1988

Cancer

Cancer

Stamceller från navelsträngsblod kan hjälpa till att bilda friska blodkroppar

Immunsjukdomar

Immunsjukdomar

Stamceller från navelsträngsblod hjälper till att återuppbygga ett nytt immunförsvar

Metabola sjukdomar

Metabola sjukdomar

Navelsträngsblod hjälpa att frigöra de enzymer som saknas vid den metabola sjukdomen

Solida tumörer

Solida tumörer

Navelsträngsblod kan genom transplantation ersätta benmärg och hjälpa immunsystemet

Cellterapier, transplantationer och stamcellsbehandlingar

Cellterapier syftar till att behandla sjukdomar genom att använda celler för att reparera, ersätta eller ändra andra celler i kroppen. Behandlingen utförs med hjälp av autologa celler, från patientens egen kropp, eller allogena celler, från levande eller avlidna donatorer.

Redan på 1930-talet började man transplantera blodbildande stamceller, då som benmärgstransplantationer. I dag finns det en rad tillämpningar på våra sjukhus. Omkring 50 000 patienter får en stamcellstransplantation varje år, en behandling som ges för att behandla flera dödliga sjukdomar, bland annat leukemi, lymfom, metaboliska sjukdomar och sjukdomar i immunsystemet.

Hematopoetiska stamceller (HSC) ger upphov till alla blodceller och den huvudsakliga källan till hematopoietiska stamceller är benmärg och navelsträngsblod.

Jämfört med stamceller från benmärg är stamcellerna i navelsträngsblodet mer omogna och har en större anpassningsförmåga. Stamcellerna är både opåverkade av miljöfaktorer och som mest kraftfulla vid födseln. Utöver sin styrka är stamceller från navelsträngsblod, när de används vid behandling, mindre benägna att orsaka komplikationer vid transplantationer.

De hematopoietiska stamcellernas egenskaper innebär att de lättare kan integreras i patientens kropp. Det är lättare att matcha transplantationspatienter med navelsträngsblod än med andra stamcellskällor. Detta gör navelsträngsblod till en ännu mer värdefull resurs för etniska minoriteter, som har svårare att hitta stamcellsmatchningar i register över vuxna donatorer som Tobiasregistret i Sverige.

Framtidens potential

Förutom de 80 sjukdomar som idag behandlas med stamceller finns det ett stort och växande antal nya experimentella behandlingar, som förhoppningsvis kommer att kunna behandla sjukdomstillstånd med navelsträngsstamceller i framtiden. Lovande forskning som potentiellt skulle kunna påverka ett oräkneligt antal liv bedrivs inom behandling av diabetes typ 1, autism, cerebral pares, MS, cancer, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom med mera. Nedan finns en delförteckning över sjukdomar som för närvarande undersöks eller behandlas med hjälp av stamceller som de som finns i navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Cellaviva ser till att endast livskraftiga stamceller sparas från varje navelsträng. Vi odlar och isolerar stamcellerna i navelsträngsvävnaden på samma sätt som när vi levererar stamceller för kliniska studier eller för behandling. På så sätt kan Cellaviva förse dig med exakt det antal livskraftiga stamceller som du har tillgängliga i frysen. Stora steg tas inom forskningen varje dag och vi kommer att ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att kunna använda sina celler om de behövs i framtiden.

80+

Standardbehandlingar

Hematopoetiska stamcellstransplantationer används idag som behandling av över 80 dödliga sjukdomar, inklusive leukemi, lymfom, metaboliska sjukdomar och sjukdomar i immunsystemet. Omfattande forskning bedrivs med stamcellsterapi för att behandla många sjukdomar som för närvarande är obotliga.

200+

Kliniska studier med stamceller från navelsträngsvävnad

Nästan 250 kliniska prövningar har inletts världen över för att studera stamceller från navelsträngsvävnad inom regenerativ medicin. Genom att utnyttja deras förmåga att skapa strukturell vävnad och bindväv öppnar de upp för nya spännande behandlingsalternativ för några av världens mest förödande sjukdomar.

2500+

Levererade stamcellsprover

Tillsammans med vår samarbetspartner har vi levererat stamceller för standard- och experimentell behandling av över 2 500 patienter med olika diagnoser. Då vi i grunden är ett forskningsföretag som utvecklar avancerade stamcellsterapier, genomför vi själva kliniska prövningar, med ett initialt fokus på behandling av diabetes typ-1 och Covid 19.

Stamceller har en otrolig potential och en kraftfull läkande förmåga

Forskning om stamceller från navelsträngsblod

Forskning om stamceller från navelsträngsblod

Stamcellstransplantation är en etablerad behandling för flera allvarliga sjukdomar, särskilt i blodbildande organ, vid medfödda immunbrister och metaboliska sjukdomar. Antalet sjukdomar som för närvarande behandlas med stamceller ökar ständigt, i takt med att forskningen fortskrider och vi förstår mer om dessa medicinska områdens möjligheter och begränsningar. Kliniska prövningar pågår för behandling med navelsträngsblod av neurologiska sjukdomar som autism, cerebral pares och stroke, autoimmuna sjukdomar som diabetes, eksem, amyotrofisk lateralskleros (ALS) och multipel skleros (MS), kardiovaskulära sjukdomar, metabola sjukdomar mm, med lovande resultat.

Läs mer
Forskning om stamceller från navelsträngsvävnad

Forskning om stamceller från navelsträngsvävnad

Stamceller från navelsträngsvävnad har en immunmodulerande förmåga, en egenskap som skulle kunna vara användbar inom en rad områden där det för närvarande finns få behandlingar, t.ex. för autoimmuna sjukdomar och avstötning av transplantat. Dessa celler har också visat sig kunna påverka immunsystemet genom aktivering, undertryckning och modulering: immunaktivering för cancerbehandling, immunundertryckning för behandling av Graft-versus-host-sjukdom och transplantationsavstötning samt immunmodulering för behandling av autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes. Det potentiella terapeutiska värde som de erbjuder för behandling av ett brett spektrum av sjukdomar ökar hela tiden.

Läs mer
Stamcellsforskning i rampljuset

 • Amyotrofisk Lateralskleros (ALS)
 • Chrohns Sjukdom
 • Diabetes Typ-1
 • Eksem
 • Graft-Versus-Host Disease
 • GvHD
 • Transplantat-Mot-Värdsjukdom
 • Lupus
 • Multipel Skleros (MS)
 • Psoriasis
 • Reumatoid artrit
 • Ulcerös kolit
 • Alzheimers Sjukdom
 • Autism
 • Cerebral Palsy
 • CP-Skada
 • Hypoxisk Ischemisk Encefalopati (HIE)
 • Hörselskador (förvärvad sensorineural)
 • Parkinsons Sjukdom
 • Ryggmärgsskada
 • Stroke
 • Artros
 • Broskskada
 • Gomspalt
 • Osteoartrit
 • Regenerering av benvävnad och brosk
 • Brännskador
 • Leverfibros
 • Levercirros
 • Lungfibros
 • Reproduktionsrelaterade Tillstånd
 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtsjukdomar
 • Hjärtskada
 • Reparera Hjärtvävnad
 • Vaskulär Skada
 • Bröstcancer
 • Lungcancer
 • Njurcancer
 • Solida Tumörer
 • Anemier
 • Leukemier
 • Graft-versus-host disease (GvHD)
 • Duchennes Muskeldystrofi
 • Epidermolysis Bullosa (EB)
 • Akut andningssviktsyndrom (ARDS)
 • Astma
 • Covid-19
 • Diabetesfotsår
 • Diabetes typ-2
 • Humant immunbristvirus (HIV)
 • Synnedsättningar
Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!