fbpx

Cellaviva x PregLife

Spara ditt nyfödda barns stamceller på ett enkelt och säkert sätt

Genom att spara ditt nyfödda barns stamceller efter födseln skapar du en biologisk backup och en känsla av trygghet för din familj. Detta har blivit allt vanligare på grund av den ökade medvetenheten om stamcellernas unika läkande funktion. Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank, gör det enklare för dig att spara ditt barns stamceller.

I mer än tio år har Cellaviva hjälpt blivande föräldrar i Sverige att säkra stamceller vid födseln – för barnets och familjens framtida medicinska användning. Processen är enkel, snabb och framför allt säker.

cellaviva-preglife-graviditetsapp-03

Spara stamceller

Utnyttja det faktum att din kropp under 40 veckor har skapat något unikt

Vecka för vecka följer du ditt barns utveckling och lägger ner mycket energi på att forma något exceptionellt unikt – ditt barn. När graviditetsveckorna har passerat, oavsett hur många de är för dig, kommer ditt barn så småningom att födas. När det nyfödda barnet ligger hud mot hud med sin mamma och navelsträngen klippts av innehåller den överblivna delen fortfarande stamceller, samma kraftfulla stamceller som hjälpte ditt barn att utveckla organ, blod, vävnad och ett immunförsvar under graviditeten.

Navelsträngsblod och navelsträngsvävnad är rika på två olika typer av stamceller, som båda spelar viktiga roller inom regenerativ medicin, och var och en fungerar på sitt eget sätt. När navelsträngen väl har klippts av fyller den och moderkakan inte längre någon funktion för vare sig mor eller barn och de stamceller som finns kvar kasseras tillsammans med dem, om man inte aktivt väljer att spara dem.

Stamcellernas funktion

Därför bör du överväga att spara stamceller från navelsträngen

Stamceller är omogna celler som ännu inte har specialiserat sig. Deras naturliga funktion är att upptäcka skadade och dysfunktionella celler i kroppen och påbörja en läknings- och förnyelseprocess. Därför är det inte förvånande att de för närvarande används vid behandling inom flera olika sjukdomsområden, bland annat vid behandling av över 80 allvarliga sjukdomar, såsom bland annat medfödda blod- och immunbristsjukdomar, blodcancer, benmärgssjukdomar och ärftliga metabola sjukdomar. 

Stamceller finns på olika ställen i kroppen, till exempel i benmärg och fettvävnad. Men även stamceller åldras i takt med våra kroppar. Anledningen till att man vill spara dem så tidigt som möjligt är att det är då de är som mest kraftfulla. Stamceller från navelsträngen är också mer flexibla och anpassningsbara, dvs. lättare att matcha i en transplantation än t.ex. stamceller från benmärg.

En investering i framtiden

Med bara några få enkla steg

01

Beställ

Cellavivaboxen innehåller all nödvändig utrustning för att samla in stamceller från ditt barns navelsträng. Du beställer enkelt Cellavivaboxen på vår hemsida och tar med den till förlossningsstället när förlossningen börjar.

02

Insamling

Insamlingen sker utan ingrepp, du samlar helt enkelt in en värdefull restprodukt som annars skulle ha slängts.

När insamlingen är klar skickas den med medicinsk kurir till Cellavivas laboratorium, där rigorösa kvalitetskontroller, processer och analyser av stamcellerna utförs.

03

Nedfrysning

Under tre månader odlar och isolerar vi stamcellerna innan vi fryser dem för långtidsförvaring i vår stamcellsbank. Vi hanterar våra kunders stamceller på samma sätt som när vi tillhandahåller donerade stamceller för kliniska prövningar eller för behandling. På detta sätt säkerställer vi att de celler som kunden fryser in är livskraftiga och av högsta kvalitet.

Låt inte stamcellerna gå till spillo

Om du väljer Cellaviva kan du vara säker på att de navelsträngsstamceller som du har fryst in är redo att levereras för behandling inom några dagar om behovet uppstår.

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!