en sv
 • PRODUKT
 • FÖRVARING
 • BETALNING
 • LEVERANS

  Anpassa din produkt

  VAD VILL DU SAMLA IN & SPARA?

  Blod + Vävnad

  Stamcellskällor
  • Stamceller från blod + vävnad
   912 SEK
  • Insamling av Cellaviva
   250 SEK
  • Månadskostnad(24 Månader)
   1162 SEK

  Navelsträngsblod

  Stamcellskälla
  • Stamceller från blod
   704 SEK
  • Insamling av Cellaviva
   250 SEK
  • Månadskostnad(24 Månader)
   954 SEK

  Navelsträngsvävnad

  Stamcellskälla
  • Stamceller från vävnad
   704 SEK
  • Insamling av Cellaviva
   250 SEK
  • Månadskostnad(24 Månader)
   954 SEK

  * Priserna är baserade på 24 räntefria delbetalningar. Du kan anpassa din betalningsplan i Steg nr 3
  ** Internationell leverans: För alla beställningar utanför Sverige debiteras ytterligare 5000 SEK. Detta inkluderar alla relevanta lokala importskatter, tullar och avgifter.

  Välj en förvaringsplan

  Välj den förvaringsplan som passar bäst för din familj. Förvaringsavgiften är separat från avgiften för din valda stamcellsprodukt och kommer att fortsätta så länge du bestämmer dig för att spara cellerna.

  Månadsvis

  FÖRVARINGSPLAN
  • Förvaringskostnad
    
   150 SEK/månad

  10 års

  FÖRVARINGSPLAN
  • Förvaringskostnad - 25% rabatt
   Som engångsbetalning
   150 SEK

  20 års

  FÖRVARINGSPLAN
  • Förvaringskostnad - 50% rabatt
   Som engångsbetalning
   150 SEK

  OBS: Ingen betalning sker förrän efter att barnet har fötts och stamcellerna har bearbetats och kvaliteten säkerställts.

  Anpassa din betalningsplan

  Välj om du vill dela upp din betalning i 12 eller 24 räntefria månatliga delbetalningareller betala allt på en gång. Du kan när som helst och utan extra kostnad, välja att säga upp din delbetalningsplan genom att betala kostnaden i sin helhet.

  24 Månader

  av delbetalningar
  • 10 års förvaringskostnad
   (Förbetalas som engångsbetalning)
   13500 SEK
  • Insamling av Cellaviva
   250 SEK/month
  • Blod + Vävnad
   912 SEK/month
  • Månadskostnad
   1312 SEK/month

  12 Månader

  av delbetalningar
  • 10 års förvaringskostnad
   (Förbetalas som engångsbetalning)
   150 SEK
  • Insamling av Cellaviva
   500 SEK/month
  • Blod + Vävnad
   1825 SEK/month
  • Månadskostnad
   2475 SEK/month

  Klumpsumma

  Betala allt på en gång
  • 10 års förvaringskostnad
   13500 SEK
  • Insamling av Cellaviva
   6000 SEK
  • Blod + Vävnad
   21900 SEK
  • EngångsbetalningTotalsumma inkl. förvaringskostnad
   41.400 SEK

  Fyll i din information

  Information om mamman

  Information om beställaren

  Information om leveransadress