en sv
 • PRODUKT
 • FÖRVARING
 • BETALNING
 • LEVERANS

Anpassa din produkt

VAD VILL DU SAMLA IN & SPARA?

Blod + Vävnad

Stamcellskällor
 • Stamceller från blod + vävnad
  912 SEK
 • Insamling av Cellaviva
  250 SEK
 • Månadskostnad(24 Månader)
  1162 SEK

Navelsträngsblod

Stamcellskälla
 • Stamceller från blod
  704 SEK
 • Insamling av Cellaviva
  250 SEK
 • Månadskostnad(24 Månader)
  954 SEK

Navelsträngsvävnad

Stamcellskälla
 • Stamceller från vävnad
  704 SEK
 • Insamling av Cellaviva
  250 SEK
 • Månadskostnad(24 Månader)
  954 SEK

* Priserna är baserade på 24 räntefria delbetalningar. Du kan anpassa din betalningsplan i Steg nr 3
** Internationell leverans: För alla beställningar utanför Sverige debiteras ytterligare 5000 SEK. Detta inkluderar alla relevanta lokala importskatter, tullar och avgif

Välj en förvaringsplan

Välj den förvaringsplan som passar bäst för din familj. Förvaringsavgiften är separat från avgiften för din valda stamcellsprodukt och kommer att fortsätta så länge du bestämmer dig för att spara cellerna.

Månadsvis

FÖRVARINGSPLAN
 • Förvaringskostnad
   
  150 SEK/månad

10 års

FÖRVARINGSPLAN
 • Förvaringskostnad - 25% rabatt
  Som engångsbetalning
  150 SEK

20 års

FÖRVARINGSPLAN
 • Förvaringskostnad - 50% rabatt
  Som engångsbetalning
  150 SEK

OBS: Ingen betalning sker förrän efter att barnet har fötts och stamcellerna har bearbetats och kvaliteten säkerställts.

Anpassa din betalningsplan

Välj om du vill dela upp din betalning i 12 eller 24 räntefria månatliga delbetalningareller betala allt på en gång. Du kan när som helst och utan extra kostnad, välja att säga upp din delbetalningsplan genom att betala kostnaden i sin helhet.

24 Månader

av delbetalningar
 • 10 års förvaringskostnad
  (Förbetalas som engångsbetalning)
  13500 SEK
 • Insamling av Cellaviva
  250 SEK/month
 • Blod + Vävnad
  912 SEK/month
 • Månadskostnad
  1312 SEK/month

12 Månader

av delbetalningar
 • 10 års förvaringskostnad
  (Förbetalas som engångsbetalning)
  150 SEK
 • Insamling av Cellaviva
  500 SEK/month
 • Blod + Vävnad
  1825 SEK/month
 • Månadskostnad
  2475 SEK/month

Klumpsumma

Betala allt på en gång
 • 10 års förvaringskostnad
  13500 SEK
 • Insamling av Cellaviva
  6000 SEK
 • Blod + Vävnad
  21900 SEK
 • EngångsbetalningTotalsumma inkl. förvaringskostnad
  41.400 SEK

Fyll i din information

Information om mamman

Information om beställaren

Information om leveransadress