fbpx
 • KATEGORI
 • TJÄNST
 • FÖRVARING
 • BETALNING
 • LEVERANS

  Välj din tjänstekategori

  product 1

  Spara stamceller

  Både navelsträngsblod och vävnad är rika källor till kraftfulla stamceller. Båda typer spelar nyckelroller inom regenerativ medicin och var och en fungerar på sitt sätt. De har en förmåga att fungera som kroppens reservdelar och utvärderas för att hjälpa våra kroppar att läka på nya sätt.

  product 1

  Analys & screening

  En genetisk analys kan bidra med värdefull information. De utförs bland annat för att identifiera sjukdomstillstånd eller personer som löper risk att drabbas av vissa sjukdomstillstånd på grund av sin genetiska arvsmassa samt utvärdera donator-mottagare inför transplantation.