fbpx

Cellaviva x T1D-Appen

Together Against Diabetes 1, T.A.D.1, är en ideell förening som arbetar med att stötta, stärka och underlätta livet för personer som lever med eller nära någon med typ 1 diabetes.

cellaviva-tad1-appen-elin-02

Hösten 2016 startade då 17-åriga Elin Cederbrant den ideella föreningen Together Aganst Diabetes 1

”Jag var så otroligt trött på fördomarna, på hur lite samhället visste om typ 1 diabetes, på det bristande stödet till drabbade och till forskning. Där och då visste jag mest att jag ville göra något, idag fem år senare har vi genomfört fler projekt än jag någonsin vågat drömma om”

Sedan starten 2016 har föreningen:

  • Drivit en rikstäckande informationskampanj
  • Varit med och tredubblat anslagen till forskning
  • Samlat in över 8 MSEK
  • Delat ut över 2 000 T1D-ryggsäckar gratis till nyinsjuknade barn
  • Lanserat världens första T1D-app med allt som behövs på en och samma plats

T1D-appen – För alla med och runt typ 1 diabetes

En app med unika funktioner för ett enklare och bättre liv med typ 1 diabetes

Här hittar du mängder av professionellt kvalitetssäkrad information, material och funktioner som anpassas utefter vem du är och din relation till T1D.  Appen riktar sig till dig som på något sätt har en koppling till typ 1 diabetes, med syfte att ge dig en samlad plattform med det du behöver i din relation till T1D. Visa vem du är genom att välja profil och appen anpassar sedan informationen och gör innehållet relevant för just dig.
Välj mellan:

  • Jag/Vi lever med T1D
  • Jag/Vi har nyss fått T1D
  • Familj/Vän/Kollega
  • Skolpersonal/ledare
  • Vårdpersonal
cellaviva-tad1-appen-elin-03

T1D-appen är helt gratis och har idag över 45 000 användare

Ladda ner den från din appbutik! T1D-appen har finansierats och utvecklats av den ideella förening Together Against Diabetes1. Visionen är ”Att ge alla som lever med och runt T1D det bästa, mest användarvänliga och mest tillgängliga verktyget för att göra livet med T1D enklare, tryggare och bättre!”

cellaviva-tad1-appen-together-against-diabetes

Idén till att skapa någon form av typ 1 diabetes-app kom från Barndiabetesfonden som i samarbete med T.A.D.1 tog initiativ till att starta upp detta projekt

T1D-appen drivs av två personer som själva lever med typ 1 diabetes. Allt material och innehåll i appen har också kvalitetsgranskats av ledande T1D-experter. Det gör att appen innehåller både tydlig och korrekt information men också perspektiv, pepp och tips från de som vet hur det är att leva med sjukdomen.

”Vi skapade den app vi själva hade önskat fanns för att underlätta livet med och runt T1D. Utifrån de egna erfarenheter vi har med oss vill vi skapa en plats att landa när man behöver lite extra stöd”

Ryggsäckar

Den specialdesignade ryggsäcken har ett fack för var sak som behövs under en dag med T1D

Sedan april 2019 har den delats ut gratis till över 2 000 nydebuterade barn och ungdomar under tiden de legat inne på sjukhus. När den delas ut är den fylld med bra information men framförallt massor med pepp!

Från och med hösten 2021 delas även ryggsäcken ut till vuxna som insjuknar i T1D.

Ryggsäcken kan också köpas på tad1.se där alla pengar från försäljningen oavkortat går till att finansiera nya ryggsäckar.

cellaviva-td1-appen-elin-04

Fakta om Typ 1 diabetes

Varje år drabbas över 900 barn och minst lika många vuxna av typ 1 diabetes

Vad är typ 1 diabetes?

T1D, som det också kallas, är en autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunförsvar attackerar sin egen vävnad. De insulinproducerande cellerna slås ut, och kroppen får akut brist på det livsviktiga hormonet insulin.

Hur uppstår typ 1 diabetes?

De insulinproducerande betacellerna dödas av det egna immunförsvaret. Normalt sett ägnar sig immunförsvaret, de vita blodkropparna, åt att bekämpa yttre fiender som bakterier, virus, parasiter, maskar mm. som kan tänkas angripa kroppen, men ibland uppstår en s.k. autoimmun reaktion d.v.s. det blir inbördeskrig och immunförsvaret går till angrepp mot egen vävnad. När immunförsvaret går till angrepp mot och dödar betacellerna, den vanligaste s.k. autoimmuna sjukdomen, så uppstår typ 1 diabetes. De allra flesta som får typ 1 diabetes har drabbats av en sådan autoimmun reaktion, men det finns förmodligen några som drabbas av någon direkt skada, kanske efter ett våldsamt virusangrepp, som dödar betacellerna utan att autoimmunitet ingår.

Hur behandlas typ 1 diabetes?

Idag finns det inget botemedel för typ 1 diabetes. Behandlingen vi har idag går ut på att hålla blodsockret inom målområdet 4-8 mmol/l så stor del av tiden som möjligt. Det gör man genom att övervaka sitt blodsocker med en blodsockermätare eller glukossensor och utifrån värdena tillföra insulin, som sänker blodsockret, genom en insulinpenna eller pump och äta kolhydrater, som höjer blodsockret. Detta är den mest avancerade egenvård som sker utanför sjukhus idag.

Det forskas mycket i ämnet och Cellavivas forskningsdel NextCell Pharma utvecklar en läkemedelskandidat bestående av stamceller från navelsträng för behandling av autoimmuna sjukdomar med ett initialt fokus på typ 1 diabetes. Våra kliniska studier visar att vi har möjlighet att effektivt gå in och bromsa sjukdomsförloppet. Det slutgiltiga målet är att stoppa sjukdomsförloppet och ge kroppen tid att börja återgenerera sina beta-celler och bli fri från sjukdomen. Stamcellsbehandling kan ännu inte bota typ 1 diabetes, men det finns dokumenterade fall där patienter har gått flera år utan att behöva insulininjektioner.

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!