fbpx

Cellavivaprocessen


Här kan du se hur enkelt det är att komma igång med ett stamcellssparande, hur det går till och vad som sedan händer med ditt barns stamceller.

Vi har gjort det enkelt att samla in och spara stamceller

Hos Cellaviva blir du hjälpt genom hela processen. Från beställning till insamling, laboratorieanalyser och den efterföljande informationen. När du har beställt din Cellavivabox kommer du att bli kontaktad av en ur vårt förlossningsteam. Här får du information om processen och vi pratar om eventuella önskemål kring insamlingen. När du känner att förlossningen startar ringer du Cellavivas journummer, det hittar du på din Cellavivabox. Journumret besvaras givetvis 24 timmar om dygnet. Har du valt insamlingshjälp från oss, kommer vår personal omedelbart till sjukhuset eller om du valt en hemmafödsel. Där samlar hon in stamcellerna och hanterar allt som behöver göras så att du och din familj kan koncentrera er på förlossningen.

Att göra en stamcellsinsamling

Vi rekommenderar valet av insamlingshjälp för blodstamcellerna för de geografiska områden vi har möjlighet att närvara vid förlossningen, eftersom insamlingar utförda av vår utbildade personal ofta resulterar i att en större volym samlas in. Vi arbetar kontinuerligt för att utbilda insamlingspersonal runt om i Sverige, ta kontakt med oss för att höra om vi har personal i din stad. Vi kan ta oss längre om det är ett planerat kejsarsnitt. Som familj kan ni även välja att göra insamlingen själva eller i vissa städer be förlossningspersonalen på sjukhuset du ska föda om hjälp, notera dock att det inte finns en garanti för att de säger ja. Förlossningsvården är hårt belastad och det är inte Cellavivas intention att belasta den ytterligare. En individuell bedömning görs av barnmorskan ansvarig för din förlossning och vi ber dig respektera dennes svar.

Se video om familjesparande

Cellavivaprocessen i korta drag:

Du beställer Cellavivaboxen

Du beställer Cellavivaboxen

Cellavivaboxen innehåller all nödvändig utrustning för att samla ditt barns stamceller. Den kommer att levereras till dig inom några arbetsdagar efter beställning.

Du kan även beställa en analys för HLA-typning – läs mer om det här

Du ringer till vår jourtelefon och tar med dig Cellavivaboxen till sjukhuset

Du ringer till vår jourtelefon och tar med dig Cellavivaboxen till sjukhuset

När det är dags att föda, ring oss och ta med Cellavivaboxen till sjukhuset. Informera barnmorskan om ditt beslut att samla in stamcellerna vid inskrivning.

Om du beställt ett HLA-analyskit, kom ihåg att ta ur kitet från Cellavivaboxen innan du åker till sjukhuset!

Stamcellerna samlas in

Stamcellerna samlas in

Stamcellerna samlas in efter att barnet fötts och navelsträngen har klippts. Proceduren tar bara några minuter och är helt smärtfri och säker för mamma och barn.

Cellaviva ansvarar för transport till laboratoriet

Cellaviva ansvarar för transport till laboratoriet

När insamlingen är klar så bokar Cellaviva medicinsk kurirtransport av proverna till laboratoriet.

Cellavivas laboratorium analyserar och fryser ned stamcellerna

Cellavivas laboratorium analyserar och fryser ned stamcellerna

I laboratoriet, som är ett bland världens mest erkända, utför vi noggranna kvalitetskontroller, processer och analyser av stamcellerna innan cellerna fryses ned.

Cellaviva förvarar stamcellerna säkert tills någon i familjen behöver dem

Cellaviva förvarar stamcellerna säkert tills någon i familjen behöver dem

Stamcellerna förvaras i familjens egna depå hos Cellaviva. Cellerna förvaras i en temperatur på -196 °C vilket stoppar deras åldrande och gör att cellerna behåller både kvalitet och viabilitet till den dag de kan komma att behövas.

Säkerhet
Cellaviva kan, som den enda stamcellsbank i Norden, visa att alla de stamceller ni har nedfrusna är viabla, av högsta kvalitet och redo att levereras ut på några få dygn – om din familj behöver dem i framtiden.

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!