fbpx

Cellavivaprocessen


Här kan du se hur enkelt det är att komma igång med ett stamcellssparande, hur det går till och vad som sedan händer med ditt barns stamceller.

Vi har gjort det enkelt att samla in och spara stamceller

Hos Cellaviva blir du hjälpt genom hela processen. Från beställning till insamling, laboratorieanalyser och den efterföljande informationen. När du har beställt din Cellavivabox kommer du att bli kontaktad av en ur vårt förlossningsteam. Här får du information om processen och vi pratar om eventuella önskemål kring insamlingen. När du känner att förlossningen startar ringer du Cellavivas journummer, det hittar du på din Cellavivabox. Journumret besvaras givetvis 24 timmar om dygnet. Har du valt insamlingshjälp från oss, kommer vår personal omedelbart till sjukhuset eller om du valt en hemmafödsel. Där samlar hon in stamcellerna och hanterar allt som behöver göras så att du och din familj kan koncentrera er på förlossningen.

Att göra en stamcellsinsamling

Vi rekommenderar valet av insamlingshjälp för blodstamcellerna för de geografiska områden vi har möjlighet att närvara vid, eftersom insamlingar utförda av vår utbildade personal ofta resulterar i att en större volym samlas in. Vi har personal i Stockholms län, Göteborg, Västerås och Gotland. Vi kan ta oss längre om det är ett planerat kejsarsnitt. Som familj kan ni även välja att göra insamlingen själva eller i vissa städer be förlossningspersonalen på sjukhuset du ska föda om hjälp, notera dock att det inte finns en garanti för att de säger ja. Förlossningsvården är hårt belastad och det är inte Cellavivas intention att beslasta den ytterligare. En individuell bedömning görs av barnmorskan ansvarig för din förlossning och vi ber dig respektera dennes svar.

Se video om familjesparande

Cellavivaprocessen i korta drag:

Du beställer Cellavivaboxen

Du beställer Cellavivaboxen

Cellavivaboxen innehåller all nödvändig utrustning för att samla ditt barns stamceller. Den kommer att levereras till dig inom några arbetsdagar efter beställning.

Du kan även beställa en analys för HLA-typning – läs mer om det här

Du ringer till vår jourtelefon och tar med dig Cellavivaboxen till sjukhuset

Du ringer till vår jourtelefon och tar med dig Cellavivaboxen till sjukhuset

När det är dags att föda, ring oss och ta med Cellavivaboxen till sjukhuset. Informera barnmorskan om ditt beslut att samla in stamcellerna vid inskrivning.

Om du beställt ett HLA-analyskit, kom ihåg att ta ur kitet från Cellavivaboxen innan du åker till sjukhuset!

Stamcellerna samlas in

Stamcellerna samlas in

Stamcellerna samlas in efter att barnet fötts och navelsträngen har klippts. Proceduren tar bara några minuter och är helt smärtfri och säker för mamma och barn.

Cellaviva ansvarar för transport till laboratoriet

Cellaviva ansvarar för medicinsk transport till laboratoriet

När insamlingen är klar så bokar Cellaviva medicinsk kurirtransport av proverna till laboratoriet.

Cellavivas laboratorium analyserar och fryser ned stamcellerna

Cellavivas laboratorium analyserar och fryser ned stamcellerna

I laboratoriet, som är ett bland världens mest erkända, utför vi noggranna kvalitetskontroller, processer och analyser av stamcellerna innan cellerna fryses ned.

Cellaviva förvarar stamcellerna säkert tills någon i familjen behöver dem

Cellaviva förvarar stamcellerna säkert tills någon i familjen behöver dem

Stamcellerna förvaras i familjens egna depå hos Cellaviva. Cellerna förvaras i en temperatur på -196 °C vilket stoppar deras åldrande och gör att cellerna behåller både kvalitet och viabilitet till den dag de kan komma att behövas.

You order the Cellaviva box

You order the Cellaviva box

The Cellaviva box contains all the necessary equipment for collecting your child’s stem cells. The Cellaviva box will be delivered to you within a few business days at your desired delivery address.

You can also order a HLA-Typing Analysis – read about it here

You call our hotline and take the Cellaviva box to the place of birth

You call our hotline and take the Cellaviva box to the place of birth

Contact the Cellaviva hotline when your birth starts. Take the Cellaviva box to the place of birth and inform the hospital midwife that you have arranged for your baby’s umbilical cord stem cells to be collected.

Important Note: If you have ordered the HLA Analysis kit, remember to remove the HLA Analysis kit from the Cellaviva box before going to the hospital!

The stem cells are collected

The stem cells are collected

The stem cells are collected after the baby is born and the umbilical cord has been clamped and cut. The procedure only takes a few minutes and is completely painless and safe for mother and child.

Cellaviva arranges for medical transportation to the lab

Cellaviva arranges for medical transportation to the lab

When the collection is complete, Cellaviva will book medical courier transport of the samples to the laboratory.

Cellaviva’s laboratory analyses and freezes the stem cells

Cellaviva’s laboratory analyses and freezes the stem cells

In the laboratory, which is among the world’s most recognised, we perform careful quality controls, processes and analysis of the stem cells before the cells are frozen.

Cellaviva securely stores the stem cells until someone in your family may need them.

Cellaviva securely stores the stem cells until someone in your family may need them.

The stem cells are stored in cryotanks at Cellaviva in the family’s own cryo cassettes. When the cells are stored at a temperature of -196 ° C, they are preserved in cryosleep. In this way, cells retain both their quality and vitality.

Säkerhet
Cellaviva kan, som den enda stamcellsbank i Norden, visa att alla de stamceller ni har nedfrusna är viabla, av högsta kvalitet och redo att levereras ut på några få dygn – om din familj behöver dem i framtiden.