fbpx

Gå med i Cellaviva-teamet!


Stamceller från efterbörden kan samlas in oavsett hur länge föräldrarna önskar att vänta med avnavling. Vi brinner för stamceller och rekommenderar sen avnavling!

Kom och var med i vårt fantastiska team

Vi är ett svenskt bioteknikföretag som grundades 2014 av forskare vid Karolinska Institutet

Idag har vi två verksamhetsområden med samma kärna – stamceller från navelsträngen

NextCell Pharma fokuserar på forskning och utveckling av nya stamcellsterapier och Cellaviva en vävnadsinrättning godkänd av IVO och Nordens största biobank för familjesparande av stamceller

NextCells läkemedelskandidat ProTrans representerar en plattformsteknologi för att utveckla och tillverka cellterapier för att behandla autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. Vi har kommit längst med ProTrans för behandling av typ 1-diabetes, där både säkerhet och effekt vad gäller bevarandet av patienternas förmåga att producera eget insulin har visats i flera kliniska läkemedelsprövningar.

Utöver våra egna kliniska studier utvärderas ProTrans även i andra studier, bland annat en akademisk studie som drivs av Uppsala Universitet i samarbete med Linköpings Universitet och Lunds Universitet. Syftet är att utvärdera ProTrans för behandling unga patienter med typ 1-diabetes.

Studien är godkänd och första patienten inkluderades i Q4 2021. Uppsala Universitet står som sponsor för studien som betalas med forskaranslag. NextCell bidrar med ProTrans. Huvudprövare är Professor Per-Ola Carlsson och medprövare är Professor Helena Elding Larsson, Skåne universitetssjukhus och Professor Johnny Ludvigsson, Linköpings universitetssjukhus.

Cellaviva erbjuder föräldrar

Möjligheten att ta tillvara sitt nyfödda barns stamceller, utvunna från navelsträngen efter den är avklippt, för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov

Cellaviva är den enda privata stamcellsbanken i Sverige med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Stamceller används idag som behandling av många allvarliga sjukdomar. Forskning pekar på att cellterapi även kommer spela en betydande roll inom framtidens sjukvård och framtida medicinska behandlingar. Därför anser vi att tillgången av personliga stamceller kommer vara väldigt värdefull och arbetar aktivt för att hjälpa blivande föräldrar att spara stamceller i samband med förlossningen.

Hjälp oss att hjälpa fler familjer

Vi utökar just nu vårt team, för att möta det växande intresset för stamcellsinsamling från familjer över hela landet

Det är fler och fler föräldrar som vill spara stamceller, men vi har tyvärr inte möjlighet att skicka ut personal till hela landet (som vi gör i Danmark), därför försöker vi nu starta upp ett nätverk av experter inom förlossning som, liksom vi, vill hjälpa blivande föräldrar att få den förlossning de önskar. Det skulle innebära hjälp med insamlingen av det material som behöver skickas till labb, för att kunna isolera ut stamcellerna (blodstamceller och bindvävsbildande stamceller).

Ett exempel på hur det fungerar:

  • Familjen kommer in på förlossningsavdelningen som vanligt, med sig har de en cellavivabox (innehåller alla medicinska instrument som behövs för att göra en insamling av både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad samt Illustrerade insamlingsinstruktioner).
  • Innan dess har de haft kontakt med den jourhavande insamlaren och hon i sin tur med dig.
  • Om du har möjlighet att göra insamlingen så tar du över kontakten med familjen.
  • 2 blodrör av mammans venblod måste samlas in. Det görs enklast när infart sätts från sjukhusets sida, för att minimera antal provtagningar för mamman, annars när det passar.
  • Navelsträngsblodet samlas in direkt efter avnavling (föräldrarna bestämmer tidpunkt) och navelsträngsvävnaden därefter.
  • Allting packas ned efter instruktion, tillbaka i cellavivaboxen.
  • Tillvarataganderapport fylls i och läggs i boxen.
  • Boxen försluts och du ringer vårt journummer för att säga att allt är klart, lämnar sedan boxen hos föräldrarna.
  • Jourhavande insamlare bokar medicinsk transport till labbet.

Har du några frågor eller

Vill du vara med?

Vi anställer löpande, så tveka inte att höra av dig!

Kontakta oss på info@cellaviva.se