fbpx

Om Cellaviva


Cellaviva är Skandinaviens största biobank för familjesparande av stamceller. Biobanken är godkänd av svenska myndigheter och vi är en viktig del av globala stamcellsforskningen, med vår bas vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Historien om Cellaviva - Skandinaviens största stamcellsbank

Drömmen om att hjälpa och att informera familjer om stamceller

Berättelsen bakom Cellaviva börjar med Mathias Svahn, doktorand i genterapi och blivande pappa. År 2006 var Mathias fortfarande doktorand på Karolinska Institutet och väntade sitt första barn tillsammans med sin fru.

Att samla in och spara stamceller

Idag används stamceller från i standardbehandling för över 80 svåra sjukdomar, som leukemi och sällsynta ärftliga blodsjukdomar. Omkring 50 000 patienter får varje år en stamcellstransplantation. Internationellt har familjer erbjudits möjlighet att spara stamceller i samband med förlossningen, under lång tid. Men 2006 existerade det inte i Sverige, den enda lösningen för Mathias var att samla in och spara stamceller själv.

När han hörde att en av hans labbkollegor nyligen arbetat på en utländsk stamcellsklinik, bad han honom att dela med sig av kunskapen om hur insamling och nedfrysning bör gå till. Sen trotsade han sin rädsla för nålar och blod och tog med sig utrustningen till förlossningskliniken. Strax efter att hans förstfödda kommit till världen, skyndade Mathias till labbet för att förbereda blodet under de nästkommande 8 timmarna, medan hans fru och dotter togs in på patienthotell.

cellaviva-Mathias-Svahn

”Syftet med att spara stamceller är inte själva sparandet, utan snarare att spara dem för att kunna använda dem i framtiden. Min förhoppning har alltid varit att bidra i arbetet med att utveckla nya behandlingar.”

– Mathias Svahn, CEO

Att spara stamceller kan rädda liv i framtiden

Viljan om att informera andra föräldrar om potentialen hos stamceller från moderkakan och drömmen om att hjälpa dem, växte. År 2014 grundade han Cellaviva, tillsammans med forskarkollegor från Karolinska Institutet, Edvard Smith, Hans-Peter Ekre och Lena Degling Wikingsson med ekonomiskt stöd från Diamyd Medical. Idag drivs Cellaviva med ett uppdrag att öka föräldrarnas medvetenhet om stamceller och möjligheten att spara dem för framtiden.

Vår mission
Vår mission är att hjälpa föräldrar att spara sitt nyfödda barns stamceller – för barnet och familjens framtida medicinska användning.

Vår vision
Vi önskar att alla blivande föräldrar ska vara medvetna om att födseln är en unik möjlighet att spara stamceller. Stamcellerna samlas in efter att barnet har fötts och navelsträngen klippts, inget ingripande behövs, vi använder helt enkelt en restprodukt.

Vi tror att cellterapi kommer spela en betydande roll inom framtidens sjukvård och framtida medicinska behandlingar. Därför anser vi att tillgången av personliga stamceller kommer vara väldigt värdefull. Parallellt med etableringen av biobanken för familjesparande av stamceller så har vi egen stamcellsforskning och utvecklar nya stamcellsterapier.

Drömmen, visionen och missionen blev verklighet

I dag är Cellaviva Skandinaviens största stamcellsbank och vi erbjuder följande

Samlar in

Samlar in

och analyserar

När ditt barn föds och navelsträngen klipps så kan Cellaviva hjälpa dig att spara stamceller som finns kvar i navelsträngsvävnaden och navelsträngsblodet. I laboratoriet utför vi noggranna kvalitetskontroller och analyser av stamcellerna innan cellerna fryses ned.

Förvarar

Förvarar

stamceller i en säker miljö

Stamcellerna lagras säkert i flytande kväve i familjens egna depå i frysen, för din familj och framtid. Vi står under överseende av IVO, den svenska inspektionen för hälsa och omsorg och följer de höga regler för säkerhet av säker hantering och förvaring av stamceller.

Stamceller

Stamceller

för medicinsk behandling

Syftet med att spara provet är att kunna använda det i behandlingssyfte. Cellaviva lämnar ut provet efter en begäran från modern under förutsättning att den medicinska behandlingen gäller barnet eller en släkting.

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!