fbpx

Stamceller räddar liv


Stamceller används idag i standardbehandling för över 80 allvarliga sjukdomar och det bedrivs forskning med stamcellsbehandling för att behandla många idag obotliga sjukdomar.

Om stamceller

Stamceller har närapå obegränsade användningsområden

Vad är stamceller?

Stamceller är kroppens byggstenar och de har unika egenskaper som kan reparera och ersätta sjuk eller skadad vävnad. Stamceller är omogna celler som ännu inte har specialiserat sig. De är unika eftersom de kan multiplicera sig själva genom delning, samtidigt som de genererar fler specialiserade och mogna celler. Genom att göra exakta kopior av sig själva behåller de sitt omogna tillstånd och nivån av stamceller i kroppen. Det här är en viktig funktion eftersom en specialiserad cell inte kan gå tillbaka i mognaden på egen hand.

Varje del av människan innehåller stamceller, men de flesta delar är inte en tillräckligt rik källa för att kunna spara stamcellerna och använda dem för terapeutiska tillämpningar.

Var finns stamceller i kroppen?

Vi har stamceller i kroppen hela livet som återfinns i olika vävnader, som benmärg och fettvävnad. Men även stamceller åldras i takt med vår kropp. Unga, livskraftiga och mer flexibla stamceller kan utvinnas från ett nyfött barns navelsträngsblod och vävnad. Stamceller från navelsträngen upptäcktes på 1960-talet, och forskare insåg snabbt deras potential inom regenerativ medicin. 1988 genomfördes den första transplantationen med navelsträngsblod, den då 5-åriga pojkens liv kunde räddas genom att han fick sin nyfödda lillasysters navelsträngsblod.

Nuvarande stamcellsbehandlingar

Vad kan stamceller användas till idag?

Vid en stamcellstransplantation, är det viktigt att mottagaren och donatorn har samma vävnadstyp

Om mottagaren mottar celler som matchar så minskar risken för avstötningsreaktioner förknippade med behandlingen. Förhållandet mellan givare och mottagare har visat sig vara viktigt. Generellt sett är en släkting att föredra som donator. Behovet av exakt matchning mellan givare och mottagare beror på vilken sjukdom som ska behandlas, behandlingsmetoden och källan till de använda stamcellerna. Stamceller från navelsträngen är en källa av omogna stamceller, jämförbara med stamceller från benmärg, och de gör det lättare med matchning av vävnadstyp.

Den vanligaste användningen av stamceller sparade för privat bruk, är syskondonation för behandling av leukemi. Förutom de 80 sjukdomar som behandlas med stamceller idag finns det ett stort och växande utbud av nya experimentella behandlingar som förhoppningsvis ska kunna ge terapi med hjälp av navelsträngsstamceller i framtiden, diagnoser såsom CP, MS, autism, cancer, Alzheimers, Parkinsons och många fler. Vi driver själva flera kliniska studier med målet att behandla diabetes typ 1 och Covid-19 med stamceller från navelsträng, läs gärna mer på NextCell Pharma.

Se hela listan på nuvarande behandlingar och framtida terapier som utvärderas här

Den största andelen transplantationer görs med patientens egna celler

Stamceller från navelsträngen är en källa av omogna stamceller, jämförbara med stamceller från benmärg, och de gör det lättare med matchning av vävnadstyp.

Se video om stamceller

En chans under en livstid

Att tänka på som gravid

Navelsträngen och navelsträngsblodet är två av de rikaste källorna till stamceller i människokroppen, och de kan bara sparas vid ett enda tillfälle – vid födseln. En vanlig missuppfattning är att stamcellssparande utesluter en sen avnavling. När navelsträngen är avklippt fyller den och placentan ingen funktion längre. Det går alltid att spara stamceller från navelsträngen och oftast finns det blod kvar, även efter en sen avnavling. Oavsett hur länge avnavlingen dröjer kan vi tillvara ta en bit av navelsträngen, och på så sätt säkra stamceller.

Att spara ditt barns stamceller efter födseln är den gång i livet du har möjlighet att skapa din familjs egna biologiska back-up. Om du vill spara stamceller i samband med förlossningen är det viktigt att du tar kontakt med oss innan din förlossning sätter igång.

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!