fbpx

De flesta av Cellavivas kunder ser deras stamcellssparande som en försäkring

En känsla av trygghet för växande familjer

Om du funderar på att bilda familj eller planerar att utöka den, har du oundvikligen många möjligheter och beslut framför dig. Det är en spännande men nervkittlande tid för många. Du vill säkert veta vilka alternativ du har när det gäller din och din familjs hälsa i allmänhet och den vård ni kan komma att behöva, nu och i framtiden.

Om ni vill spara stamceller efter förlossningen, är ett av de beslut som ni har möjlighet att ta ställning kring. Att spara dem är ett aktivt val ni måste göra innan ni föder, annars slängs de tillsammans med efterbörden som restavfall efter förlossningen.

Stamcellsbehandling är idag en etablerad terapi för flera svåra sjukdomar och det pågår tusentals studier av nya sätt att behandla idag obotbara sjukdomar. Mycket pekar på att stamceller från navelsträngen kommer att revolutionera behandlingen av degenerativa sjukdomar i framtiden. Det gäller en mängd diagnoser, därför är tillgången av egna eller familjemedlemmars stamceller väldigt värdefull.

Vare sig det rör sig om medicinska tillstånd som kan uppstå under en graviditet och förlossning, eller sjukdomar och diagnoser som kan drabba en under livets gång. Vad som än händer på vägen, så kan ett stamcellssparande möjliggöra nuvarande såväl som framtida terapier för en mängd olika diagnoser, för barnet vars stamceller som sparats och för barnets familj.

Stamcellsterapi idag och potentiella tillämpningsområden

Upptäck den ständigt växande listan över tillstånd, störningar och sjukdomar som kan behandlas med stamceller

Listan över diagnoser som kan behandlas med stamceller fortsätter att växa. Läkare konstaterar att stamceller har potential att hjälpa till att behandla ett stort antal sjukdomar genom att generera nya friska celler och vävnader.

Nedan finns en förteckning över sjukdomar och tillstånd där stamceller redan är en etablerad behandling och även diagnoser som utvärderas i kliniska prövningar.

För de diagnoser där stamceller används i behandling i kliniska studier, innebär det att stamcellsbehandlingar verkar vara fördelaktiga, men som inte har antagits som standardbehandling än. För vissa av dessa sjukdomar innebär stamcellstransplantationer endast att sjukdomsförloppet bromsas, men inte att sjukdomen botas. För andra sjukdomar kan stamcellsbehandlingar bidra till ett botemedel, men det krävs ytterligare forskning för att fastställa vilka patienter som är de bästa kandidaterna för stamcellsbehandling, vilken dosering av stamceller som är optimal, vilken metod som är optimal för celltillförsel osv.

Hur effektiv behandlingen av en viss sjukdom är beror på flera faktorer:

Hur länge patienten haft sjukdomen, sjukdomens allvarlighetsgrad, patientens ålder, förekomsten av kroniska tillstånd, ärftlig predisposition, livsstil osv.

Syftet med listan är att visa bredden av nuvarande och framtida terapier som stamceller gör möjliga.

Sjukdomar, störningar och tillstånd

Hur kan stamceller användas i behandling?

Y

Z

Å

Ä

Ö

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!