fbpx

Stamceller stöder behandling av solida tumörer

Stamceller och solida tumörer

Solida tumörer representerar 30 % av alla cancerformer hos barn.

De kan förekomma i flera delar av kroppen. Navelsträngsblod kan genom transplantation ersätta benmärg och hjälpa immunsystemet att återhämta sig efter en kemoterapibehandling mot någon av de vanligaste cancerformerna i barndomen, inklusive neuroblastom, medulloblastom och retinoblastom.

  • Medulloblastom
  • Neuroblastom
  • Retinoblastom

Stamceller från navelsträngen

Vill du veta mer om dina möjligheter att spara ditt barns stamceller?

Gå till vår processida för att se hur det går till, eller ta en titt på våra priser.

Related posts