fbpx

Stamcellsterapi är ett lovande alternativ för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom

Cellterapi

Stamceller och inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), innefattar Crohns sjukdom och ulcerös kolit. IBD kännetecknas av kronisk inflammation i tarmens slemhinna. Vanliga symtom är buksmärtor, diarré, viktnedgång, feber och allmänpåverkan1. Orsaken till sjukdomen är ofullständigt kartlagd, men såväl arv som miljö är av betydelse.

IBD är betydligt vanligare i den industrialiserade västvärlden med en prevalens som närmar sig 1 %, men ökar också starkt i länder där det skett en snabb ökning av levnadsstandarden.

Nuvarande behandling innefattar bland annat kirurgisk behandling, aminosalicylater, kortikosteroider och immunosuppressiva läkemedel2. Syftet med dessa behandlingar är att undertrycka inflammation och förhindra skada. Forskare försöker idag att identifiera och utveckla nya och effektivare behandlingar utan biverkningar som finns med dagens långvariga medicinska behandling.

Av en ännu okänd anledning fungerar inte immunförsvaret på normalt sätt vid IBD liksom vid flera andra så kallade autoimmuna sjukdomar.

Några av fördelarna med mesenkymala stamceller (MSC) som finns i navelsträng är deras förmåga att hjälpa till att reparera vävnadsskador samt att minska inflammation. Detta gör de till lovande kandidater för behandling av IBD. Stamcellsterapi är ett lovande alternativ för att behandla den vävnadsskada som finns genom att återställa den underliggande sjukdomsprocessen bland annat genom förändring av slemhinnans immunsvar3. Hittills har flera kliniska prövningar genomförts på både Crohns sjukdom och 4-6. Majoriteten av studierna visar att systemisk administration av MSC har viss effekt.

I en studie med titeln ”Mechanism and therapeutic effect of umbilical cord mensenchymal stem cells in inflammatory bowel disease ” beskrivs flera mekanismer för hur stamceller från navelsträng kan lindra symtom vid Crohns sjukdom7.

Studien visade på cellnivå att stamcellerna ökar uttrycket av olika proteiner som kontrollerar mekanismer som kan:

  • Minska permeabiliteten i väggarna, i mage och tarm, som orsakar inflammation
  • Minska celldestruktion i väggar i mage och tarm
  • Öka blodkärlsbildning, vilket kan underlätta vävnadsreparation i tarmvävnaden.

MSCs har godkänts för behandling av fistulerande Crohns sjukdom i olika länder och är ett attraktivt behandlingsalternativ för undergrupper av patienter med Crohns sjukdom med behandlingsrefrakraktär perianal fistel. Fistlar är onaturliga kanaler, mellan ändtarmen och utsidan av kroppen och är en vanlig komplikation vid Crohns sjukdom. Fortsatte fördjupade studier är motiverat för att förstå de komplexa cellulära mekanismerna vid behandling av Crohns sjukdom med mesenkymala stamceller. Pågående fas III-studier kommer att ge värdefull information för vidare utveckling av dessa terapier.

Referenser

  1. Adak, S., S. Mukherjee, and D. Sen, Mesenchymal Stem Cell as a Potential Therapeutic for Inflammatory Bowel Disease- Myth or Reality? Curr Stem Cell Res Ther, 2017. 12(8): p. 644-657.
  2. Bouguen, G. and L. Peyrin-Biroulet, Surgery for adult Crohn’s disease: what is the actual risk? Gut, 2011. 60(9): p. 1178-81.
  3. Ciccocioppo, R., et al., Perspectives of the International Society for Cell & Gene Therapy Gastrointestinal Scientific Committee on the Intravenous Use of Mesenchymal Stromal Cells in Inflammatory Bowel Disease (PeMeGi). Cytotherapy, 2019. 21(8): p. 824-839.
  4. Heslop, J.A., et al., Concise review: workshop review: understanding and assessing the risks of stem cell-based therapies. Stem Cells Transl Med, 2015. 4(4): p. 389-400.
  5. Lazebnik, L.B., et al., [Use of allogeneic mesenchymal stem cells in the treatment of intestinal inflammatory diseases]. Ter Arkh, 2010. 82(2): p. 38-43.
  6. Pan, X.H., et al., Mechanism and therapeutic effect of umbilical cord mesenchymal stem cells in inflammatory bowel disease. Sci Rep, 2019. 9(1): p. 17646.
  7. Zhang, X., et al., Potential methods for improving the efficacy of mesenchymal stem cells in the treatment of inflammatory bowel diseases. Scand J Immunol, 2020. 92(3): p. e12897.

Related posts