fbpx

Stamceller används i behandling av immunsjukdomar

Stamceller och immunsjukdomar

Immunsystemet är ett specialiserat och komplicerat system som försvarar kroppen mot bakterier, virus och andra främmande ämnen.

Man brukar skilja på det medfödda immunsystemet och det adaptiva immunsystemet.

En immunsjukdom är en dysfunktion i immunsystemet. Störningar i det medfödda eller adaptiva immunförsvaret uppträder vanligtvis i tidig barndom och leder ofta till allvarliga eller dödliga komplikationer. Dessa störningar påverkar utvecklingen och/eller funktionen hos olika celler i immunsystemet.

Svår kombinerad immunbrist, vanligen förkortad SCID (severe combined immunodeficiency), är ett samlingsnamn för flera allvarliga former av medfödda immunbrister. De karaktäriseras av att immunsystemet fungerar mycket dåligt eller inte alls.

När de används vid en transplantation kan stamcellerna från navelsträngsblod hjälpa till att återuppbygga ett nytt fungerande immunförsvar hos patienter i behov av det.

 • Adenosindeaminasbrist (SCID)
 • Bare Lymfocytsyndrom (SCID)
 • Chediak-Higashis syndrome
 • Granulomatös sjukdom
 • DiGeroges syndrom
 • Evans syndrom
 • Fosforylas brist (SCID)
 • Fukosidos
 • Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)
 • Langerhans cellhisiocytos (LCH) (Histiocytos X)
 • IKK-gamma brist (NEMO brist)
 • Immundysreglering, polyendokrinopati, enteropati, X-kromosombunden (IPEX) syndrom
 • Kostmanns sjukdom (SCID)
 • Medfödd neutropeni
 • Myelokatexis
 • Omenns syndrom (SCID)
 • Purin nucleosid (SCID)
 • Retikulär dysgenesi (SCID)
 • Svår komibinerad immunbrist, (SCID)
 • Thymus dysplasi
 • Wiskott-Aldrichs syndrome
 • X-kromosombunden agammaglobulinemi
 • X-kromosombundet lymfoproliferativt syndrom
 • X-kromosombundet hyper-IgM-syndrom

Stamceller från navelsträngen

Vill du veta mer om dina möjligheter att spara ditt barns stamceller?

Gå till vår processida för att se hur det går till, eller ta en titt på våra priser.

Related posts

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!