fbpx

Stamceller vid cancerbehandlingar

Cancer och stamceller

Hur kan stamcellsterapi vara till nytta vid cancerbehandling?

De blodbildande stamcellerna finns i benmärgen. Genom flera mognadssteg bildas där alla våra blodkroppar. Mognaden av stamcellerna sker stegvis och beroende på var i mognadsprocessen fel uppstår kan olika blodcancersjukdomar utvecklas.

Hos många cancerpatienter finns sjukdomen i blodkropparna. Kemoterapi och/eller strålbehandling av dessa patienter dödar både cancercellerna och de friska blodbildande stamcellerna. Transplanterade stamceller från navelsträngsblod kan hjälpa till att bilda friska blodkroppar efter kemoterapi och/eller strålbehandling mot olika blodcancer.

 • Adult T-cells leukemi eller lymfom
 • Akut bifenotypisk leukemi
 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Akut oklassificerad leukemic (AUL)
 • Ewings sarkom
 • Hodgkins lymfom
 • Juvenil kronisk myelogen leukemi (JCML)
 • Juvenil myelomonocytisk leukemi (JMML)
 • Kronisk aktiv Epstein-Barrvirus (CAEBV)
 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
 • Kronisk myelomonocytär leukemi (KMML)
 • Leukocytadhesionsbrist
 • Multipelt myelom
 • Neuroblastom
 • Non-Hodgkins lymfom (NHL)
 • Plasmacellsleukemi
 • Prolymfocytisk leukemi
 • Rhabdomyosarkom
 • Tymom
 • Waldenströms makroblobulinemi (WM)
 • Wilms tumör

Stamceller från navelsträngen

Vill du veta mer om dina möjligheter att spara ditt barns stamceller?

Gå till vår processida för att se hur det går till, eller ta en titt på våra priser.

Related posts