fbpx

Pressreleaser

NextCell i diskussioner om patienter med covid-19

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att parallella diskussioner med flera sjukhus inletts om att behandla patienter med covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar, med stamcellsprodukten ProTrans. ”Vi…

Cellaviva Sverige mars 20, 2020

Stamcellsbolaget NextCell Pharma förbereder ansökan om pivotal fas III studie

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att VD Mathias Svahn kommer att presentera en statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium som hålls på Berns…

Cellaviva Sverige mars 11, 2020

Stamcellsbolaget NextCell Pharma deltar som Referenslaboratorium i NIBSC-studie

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att de deltar som referenslabb för National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) i utvecklingen av ett referensreagens för mesenkymala stamceller (MSC). Brittiska…

Cellaviva Sverige februari 21, 2020

Vinnovaprojekt för cellbaserade produkter

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att de, i samarbete med RISE (Research Institutes Of Sweden) och transportbolaget Your Special Delivery Service (YSDS), kommer att delta i det CAMP-organiserat projekt ”Etablering…

Cellaviva Sverige februari 10, 2020

NextCell presenterar framsteg på Swiss Nordic Bio 2020

NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerade i december 2019 effektdata för ProTrans-stamceller från en interimsanalys av ProTrans-1. Patienter som fått medelhög eller hög dos av ProTrans visade en statistiskt signifikant effekt…

Cellaviva Sverige februari 4, 2020

Delårsrapport 1 2019/2020

Nextcell Pharma AB publicerar Delårsrapport för kvartal 1, september 2019 – november 2019.     Med ”NXTCL”, ”NextCell” eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Belopp inom parentes…

Cellaviva Sverige januari 31, 2020

Fortsatt tillstånd från Läkemedelsverket

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att Läkemedelsverket har förlängt bolagets partihandelstillstånd. I oktober genomförde Läkemedelsverket en rutinmässig inspektion av NextCells verksamhet vilken resulterade i att tillståndet förlängs ytterligare fem år….

Cellaviva Sverige december 11, 2019

Kommuniké från årsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Idag, den 5 december 2019, hölls årsstämma i NextCell Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition…

Cellaviva Sverige december 5, 2019

Lovande Resultat från Stamcellsstudie med ProTrans

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar att primära effektmått uppnått signifikans i företagets doseskaleringsstudie. De sex patienter, som behandlats med hög och medelhög dos, har efter ett år bevarat sin insulinproduktion…

Cellaviva Sverige december 4, 2019

En del av projektet Visionsdriven Hälsa

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att valts ut som en av samarbetspartnerna i det nystartade Vinnova-finansierade projektet Visionsdriven Hälsa: ”Sverige, ledande inom avancerade terapier 2030”. Vinnova satsar på att…

Cellaviva Sverige november 22, 2019

Entreprenören Pingis Hadenius föreslås till NextCells styrelse

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att entreprenören Pingis Hadenius kommer att föreslås som ny styrelseledamot för inval vid stämman den 5 december. Pingis Hadenius är utbildad civilekonom och började…

Cellaviva Sverige november 21, 2019

Årsredovisning 2018/2019

NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerar idag Årsredovisning för perioden september 2018 till augusti 2019. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nextcellpharma.com. Håll dig uppdaterad med den…

Cellaviva Sverige november 14, 2019

Korrigering: NextCell kallar till årsstämma

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att de idag har publicerat en kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018–2019. Jämfört med tidigare utskick har korrigering gjorts vad gäller 1)       att kallelsen nu…

Cellaviva Sverige november 7, 2019

NextCell kallar till årsstämma

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att de idag har publicerat en kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018–2019. Stämman kommer att hållas den 5 december 2019 kl. 10.00 i Novumhuset, Hälsovägen…

Cellaviva Sverige november 7, 2019

Bokslutskommuniké 2018-09-01 - 2019-08-31

NextCell Pharma (”NXTCL”) offentliggör idag sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018/2019 (2018-09-01 – 2019-08-31) Tolv månader (2018-09-01 till 2019-08-31) Rörelseintäkterna uppgick till 1 964 132 (655 413) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till…

Cellaviva Sverige oktober 31, 2019

NextCell investerar i Cellavivas danska verksamhet med nytt Köpenhamns-kontor

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att de investerar för tillväxt för Cellavivas danska verksamhet med invigning av ett nytt Köpenhamnskontor. I oktober invigdes Cellavivas nya kontor i Köpenhamn, beläget…

Cellaviva Sverige oktober 25, 2019

Samtliga patienter i ProTrans-Repeat behandlade

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att ännu en milstolpe nåtts då den sista patienten i ProTrans-Repeats aktiva behandlingsgrupp idag har fått sin behandling. I och med dagens patientbesök är samtliga…

Cellaviva Sverige oktober 1, 2019

Sista patientbesöket i doseskaleringsdelen genomfört

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att dosökningsdelen i diabetesstudien ProTrans-1 är slutförd. Den sista patienten var i dag på sitt sista besök och har därmed lämnat studien. ProTrans-1 är…

Cellaviva Sverige september 24, 2019

Statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna

NextCell Pharma AB (”NextCell”) presenterar idag, i samband med Nordic Life Science-dagarna i Malmö, en statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna. Samtliga patienter i ProTrans-1 studien hade i juni 2019…

Cellaviva Sverige september 12, 2019

NextCell Pharma lämnar in ytterligare en patentansökan

NextCell Pharma AB (”NextCell”) tillkännager idag att de har lämnat in en ny patentansökan till svenska Patent- och registreringsverket. Patentet relaterar till bolagets proprietära selektionsalgoritm, nu med utökade och skräddasydda…

Cellaviva Sverige augusti 16, 2019
Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.