en sv

Pressreleaser

En del av projektet Visionsdriven Hälsa

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar idag att valts ut som en av samarbetspartnerna i det nystartade Vinnova-finansierade projektet Visionsdriven Hälsa: ”Sverige, ledande inom avancerade terapier 2030”. Vinnova satsar på att…

Cellaviva Sverige November 22, 2019

Entreprenören Pingis Hadenius föreslås till NextCells styrelse

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar idag att entreprenören Pingis Hadenius kommer att föreslås som ny styrelseledamot för inval vid stämman den 5 december. Pingis Hadenius är utbildad civilekonom och började…

Cellaviva Sverige November 21, 2019

Årsredovisning 2018/2019

NextCell Pharma AB (“NextCell”) publicerar idag Årsredovisning för perioden september 2018 till augusti 2019. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nextcellpharma.com. Håll dig uppdaterad med den…

Cellaviva Sverige November 14, 2019

Korrigering: NextCell kallar till årsstämma

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar att de idag har publicerat en kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018–2019. Jämfört med tidigare utskick har korrigering gjorts vad gäller 1)       att kallelsen nu…

Cellaviva Sverige November 7, 2019

NextCell kallar till årsstämma

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar att de idag har publicerat en kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018–2019. Stämman kommer att hållas den 5 december 2019 kl. 10.00 i Novumhuset, Hälsovägen…

Cellaviva Sverige November 7, 2019

Bokslutskommuniké 2018-09-01 - 2019-08-31

NextCell Pharma (“NXTCL”) offentliggör idag sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018/2019 (2018-09-01 – 2019-08-31) Tolv månader (2018-09-01 till 2019-08-31) Rörelseintäkterna uppgick till 1 964 132 (655 413) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till…

Cellaviva Sverige October 31, 2019

NextCell investerar i Cellavivas danska verksamhet med nytt Köpenhamns-kontor

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar idag att de investerar för tillväxt för Cellavivas danska verksamhet med invigning av ett nytt Köpenhamnskontor. I oktober invigdes Cellavivas nya kontor i Köpenhamn, beläget…

Cellaviva Sverige October 25, 2019

Samtliga patienter i ProTrans-Repeat behandlade

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar att ännu en milstolpe nåtts då den sista patienten i ProTrans-Repeats aktiva behandlingsgrupp idag har fått sin behandling. I och med dagens patientbesök är samtliga…

Cellaviva Sverige October 1, 2019

Sista patientbesöket i doseskaleringsdelen genomfört

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar idag att dosökningsdelen i diabetesstudien ProTrans-1 är slutförd. Den sista patienten var i dag på sitt sista besök och har därmed lämnat studien. ProTrans-1 är…

Cellaviva Sverige September 24, 2019

Statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna

NextCell Pharma AB (“NextCell”) presenterar idag, i samband med Nordic Life Science-dagarna i Malmö, en statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna. Samtliga patienter i ProTrans-1 studien hade i juni 2019…

Cellaviva Sverige September 12, 2019

NextCell Pharma lämnar in ytterligare en patentansökan

NextCell Pharma AB (“NextCell”) tillkännager idag att de har lämnat in en ny patentansökan till svenska Patent- och registreringsverket. Patentet relaterar till bolagets proprietära selektionsalgoritm, nu med utökade och skräddasydda…

Cellaviva Sverige August 16, 2019

Delårsrapport 2018-09-01 - 2019-05-31

Delårsrapport Med ”NXTCL” eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att…

Cellaviva Sverige July 31, 2019

NextCells företrädesemission registrerad – omvandling av BTA 2 till aktier fastställd

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 24,9 MSEK vilken avslutades den 20 juni 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 91 MSEK, motsvarande en…

Cellaviva Sverige July 25, 2019

NextCell publicerar Investerarbrev

NextCell Pharma AB (“NextCell”) publicerar Investerarbrev och sommarhälsning från VD, bifogat i pressmeddelandet och på hemsidan www.nextcellpharma.com. Det är nu två år sedan NextCell listades på Spotlight Stock Market. Vi…

Cellaviva Sverige July 19, 2019

Första dag för handel med BTA 2 i NextCell Pharma

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 26 juni 2019. Den del av emissionen som tecknades utan företrädesrätt är ännu inte registrerad…

Cellaviva Sverige July 10, 2019

Sista dag för handel med BTA 1 i NextCell Pharma

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 26 juni 2019. Den del av emissionen som tecknades med företrädesrätt är nu är registrerad…

Cellaviva Sverige July 10, 2019

NextCells företrädesemission tecknades till 368 procent

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av en extra bolagsstämma den…

Cellaviva Sverige June 26, 2019

NextCells företrädesemission tecknades till 368 procent

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av en extra bolagsstämma den…

Cellaviva Sverige June 26, 2019

Sista patienten i ProTrans-1 fas II-delen nu behandlad

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar att den sista diabetespatienten i ProTrans-1-studiens fas II-del tidigare idag har fått sin behandling. Det innebär att alla patienter inkluderade i studien nu har behandlats…

Cellaviva Sverige June 20, 2019

Nytt samarbete och ökad digital närvaro – Cellaviva rustar för tillväxt

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att man via sin biobank Cellaviva ingått ett samarbete med Bonzun Health Information AB (”Bonzun”) som tillhandahåller digitala tjänster för blivande föräldrar före och…

Cellaviva Sverige June 20, 2019