fbpx

Pressreleaser

NextCell får godkänt att ge upprepad dos av ProTrans i ny klinisk prövning, ProTrans-Repeat

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) har idag beviljats tillstånd från Läkemedelsverket att genomföra en ny studie, ProTrans-Repeat, där patienter som tidigare genomgått behandling med läkemedelskandidaten ProTrans, får en ytterligare behandling efter…

Cellaviva Sverige maj 8, 2019

Styrelsen i NextCell Pharma AB föreslår företrädesemission om 24,9 MSEK och kallar till extra bolagstämma

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell” eller “Bolaget”) har beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 24 maj 2019 att besluta om en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) om totalt 24,9…

Cellaviva Sverige maj 8, 2019

Diskussioner om samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB avbryts

De diskussioner som förts mellan styrelserna i NextCell Pharma AB (”NextCell”) och Idogen AB (”Idogen”) (tillsammans ”Bolagen”) avseende ett möjligt samgående avbryts. Diskussionerna har präglats av pragmatism, men styrelserna i…

Cellaviva Sverige maj 8, 2019

Uppdatering avseende möjligt samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB

Diskussionerna mellan styrelserna i NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell”) och Idogen AB (publ) (”Idogen”) (tillsammans ”Bolagen”), avseende ett möjligt samgående, pågår fortfarande. Ytterligare information kommer att offentliggöras senast före handelns…

Cellaviva Sverige maj 6, 2019

Halvårsrapport

Första halvåret (2018-09-01 till 2019-02-28) Rörelseintäkterna uppgick till 508 795 (391 204) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 929 084 (-7 524 256) SEK.                           Resultatet per aktie* uppgick till -0,83 (-0,88) SEK. Kassa…

Cellaviva Sverige april 30, 2019

NextCell Pharma AB kommenterar handelsstoppet den 25 april 2019

Mot bakgrund av Spotlight Stock Markets beslut om handelsstopp den 25 april 2019 avseende NextCell Pharma AB:s aktie har marknadsplatsen, i enlighet med sitt regelverk, ålagt bolaget att kommentera handelsstoppet….

Cellaviva Sverige april 26, 2019

NextCells biobank Cellaviva beviljas tillstånd från IVO för att hantera stamceller från fettvävnad

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att dess biobank Cellaviva har fått utökat tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att även hantera och förvara stamceller från fettvävnad.  Beslutet…

Cellaviva Sverige april 5, 2019

NextCells patentsökta stamcellsalgoritm genererar intäkter

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) har tagit emot en order på stamceller som selekterats fram med företagets patentsökta selektionsalgoritm. Metoden är utvecklad för att generera potenta stamceller på ett robust och…

Cellaviva Sverige april 4, 2019

NextCell och Cellaviva lyfts fram av KI Innovations

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL)”) meddelar att företaget och stamcellsbanken Cellaviva lyfts fram av Karolinska Institutet Innovations som ett positivt exempel i dess Jubileumsbok, ”20 years of innovation @ Karolinska…

Cellaviva Sverige mars 29, 2019
Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.