Förtydligande om utfall i företrädesemissionen


Cellaviva Sverige - juni 24, 2020

Tidigare idag offentliggjordes utfallet i NextCell Pharma AB:s (”NextCell” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Utfallet i Företrädesemissionen visar att 4 111 192 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och att intresset för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande 11 750 102 aktier, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Bolaget vill härmed förtydliga att teckningsgraden i Företrädesemissionen således uppgick till cirka 373 procent.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.se

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma