en sv

Pressreleaser

Första diabetespatienten har fått upprepad behandling med ProTrans

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar idag att den första patienten har behandlats i ProTrans-Repeat studien som är bolagets andra kliniska prövning av ProTrans. ProTrans-Repeat är en klinisk fas IIa-studie som…

Cellaviva Sverige June 19, 2019

Anders Essen-Möller tecknar hela sin andel i NextCell Pharmas företrädesemission

NextCell Pharma AB:s (”NextCell” eller ”Bolaget”) två största ägare, Anders Essen-Möller och Diamyd Medical AB, tecknar båda sina respektive andelar fullt ut i NextCells pågående företrädesemission. Det innebär att båda…

Cellaviva Sverige June 11, 2019

NextCell utvalda att delta i EIT Health Start.Smart.Global

NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell”) har, tillsammans med ett mindre antal andra företag, valts ut att delta i EIT Health Start.Smart.Global (SSG) -programmet. Fokus för projektet är att hjälpa europeiska…

Cellaviva Sverige June 5, 2019

NextCell Pharma AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission vars teckningsperiod startar idag

NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell” eller “Bolaget”) har offentliggjort informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som styrelsen den 8 maj beslutade om och som godkändes på extrastämman som…

Cellaviva Sverige June 4, 2019

Forskare positiva till behandling med stamceller från navelsträng för barn med CP-skada

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB rapporterar att Dariuz Boruczkowski (International Journal of Molecular Sciences, 2019 May, “Autologous Cord Blood in Children with Cerebral Palsy: A Review”) publicerat en översikt över behandlingar med…

Cellaviva Sverige May 29, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (Publ)

Idag, den 24 maj 2019, höll NextCell Pharma AB (Publ) (“Bolaget”) en extra bolagsstämma på Karolinska Institutet Science Park i Huddinge. Stämman beslutade om nyemission av aktier. Extra bolagsstämman beslutade…

Cellaviva Sverige May 24, 2019

NextCell har nu två parallella kliniska studier igång – ProTrans-1 och ProTrans-Repeat som startar idag

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar att det idag hållits ett initieringsmöte för ProTrans-Repeat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. ProTrans-Repeat är en helt fristående studie och har ingen påverkan på ProTrans-1…

Cellaviva Sverige May 17, 2019

Rättelse: Sex av nio patienter är färdigbehandlade i den första delen av fas I/II studien ProTrans-1

NextCell meddelar att sex av de nio patienter som deltagit i dosekaleringsdelen av ProTrans-1, den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten ProTrans, nu är färdigbehandlade och har lämnat studien. Den sista av…

Cellaviva Sverige May 17, 2019

Sex av nio patienter i ProTrans-1-studien, fas II, färdigbehandlade

NextCell meddelar att sex av de nio patienter som ingår i ProTrans-1 fas II, den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten ProTrans, nu är färdigbehandlade och har lämnat studien. Den sista av…

Cellaviva Sverige May 17, 2019

NextCell Pharma inbjuden talare vid World Advanced Therapies & Regenerative Medicine Congress

NextCell Pharma AB (“NextCell”) och Cellaviva är inbjudna att delta och tala vid World Advanced Therapies & Regenerative Medicine Congress, den 14:e i ordningen, som hålls vid Business Design Centre,…

Cellaviva Sverige May 15, 2019

ProTrans-Repeat, godkänd klinisk prövning för upprepad behandling av patienter med diabetes

Läkemedelsverket har meddelat NextCell Pharma AB (”NextCell”) att den nya studien, ProTrans-Repeat, har beviljats tillstånd. Studien är en fortsättning av ProTrans-1 där patienter med typ-1 diabetes, som deltagit i doseskaleringsdelen…

Cellaviva Sverige May 9, 2019

NextCell får godkänt att ge upprepad dos av ProTrans i ny klinisk prövning, ProTrans-Repeat

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) har idag beviljats tillstånd från Läkemedelsverket att genomföra en ny studie, ProTrans-Repeat, där patienter som tidigare genomgått behandling med läkemedelskandidaten ProTrans, får en ytterligare behandling efter…

Cellaviva Sverige May 8, 2019

Styrelsen i NextCell Pharma AB föreslår företrädesemission om 24,9 MSEK och kallar till extra bolagstämma

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell” eller “Bolaget”) har beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 24 maj 2019 att besluta om en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) om totalt 24,9…

Cellaviva Sverige May 8, 2019

Diskussioner om samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB avbryts

De diskussioner som förts mellan styrelserna i NextCell Pharma AB (”NextCell”) och Idogen AB (”Idogen”) (tillsammans ”Bolagen”) avseende ett möjligt samgående avbryts. Diskussionerna har präglats av pragmatism, men styrelserna i…

Cellaviva Sverige May 8, 2019

Uppdatering avseende möjligt samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB

Diskussionerna mellan styrelserna i NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell”) och Idogen AB (publ) (”Idogen”) (tillsammans ”Bolagen”), avseende ett möjligt samgående, pågår fortfarande. Ytterligare information kommer att offentliggöras senast före handelns…

Cellaviva Sverige May 6, 2019

Halvårsrapport

Första halvåret (2018-09-01 till 2019-02-28) Rörelseintäkterna uppgick till 508 795 (391 204) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 929 084 (-7 524 256) SEK.                           Resultatet per aktie* uppgick till -0,83 (-0,88) SEK. Kassa…

Cellaviva Sverige April 30, 2019

NextCell Pharma AB kommenterar handelsstoppet den 25 april 2019

Mot bakgrund av Spotlight Stock Markets beslut om handelsstopp den 25 april 2019 avseende NextCell Pharma AB:s aktie har marknadsplatsen, i enlighet med sitt regelverk, ålagt bolaget att kommentera handelsstoppet….

Cellaviva Sverige April 26, 2019

NextCells biobank Cellaviva beviljas tillstånd från IVO för att hantera stamceller från fettvävnad

NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelar idag att dess biobank Cellaviva har fått utökat tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att även hantera och förvara stamceller från fettvävnad.  Beslutet…

Cellaviva Sverige April 5, 2019

NextCells patentsökta stamcellsalgoritm genererar intäkter

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) har tagit emot en order på stamceller som selekterats fram med företagets patentsökta selektionsalgoritm. Metoden är utvecklad för att generera potenta stamceller på ett robust och…

Cellaviva Sverige April 4, 2019

NextCell och Cellaviva lyfts fram av KI Innovations

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL)”) meddelar att företaget och stamcellsbanken Cellaviva lyfts fram av Karolinska Institutet Innovations som ett positivt exempel i dess Jubileumsbok, ”20 years of innovation @ Karolinska…

Cellaviva Sverige March 29, 2019