fbpx

Pressreleaser

Delårsrapport 2018-09-01 - 2019-05-31

Delårsrapport Med ”NXTCL” eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att…

Cellaviva Sverige juli 31, 2019

NextCells företrädesemission registrerad – omvandling av BTA 2 till aktier fastställd

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 24,9 MSEK vilken avslutades den 20 juni 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 91 MSEK, motsvarande en…

Cellaviva Sverige juli 25, 2019

NextCell publicerar Investerarbrev

NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerar Investerarbrev och sommarhälsning från VD, bifogat i pressmeddelandet och på hemsidan www.nextcellpharma.com. Det är nu två år sedan NextCell listades på Spotlight Stock Market. Vi…

Cellaviva Sverige juli 19, 2019

Första dag för handel med BTA 2 i NextCell Pharma

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 26 juni 2019. Den del av emissionen som tecknades utan företrädesrätt är ännu inte registrerad…

Cellaviva Sverige juli 10, 2019

Sista dag för handel med BTA 1 i NextCell Pharma

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 26 juni 2019. Den del av emissionen som tecknades med företrädesrätt är nu är registrerad…

Cellaviva Sverige juli 10, 2019

NextCells företrädesemission tecknades till 368 procent

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av en extra bolagsstämma den…

Cellaviva Sverige juni 26, 2019

NextCells företrädesemission tecknades till 368 procent

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av en extra bolagsstämma den…

Cellaviva Sverige juni 26, 2019

Sista patienten i ProTrans-1 fas II-delen nu behandlad

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar att den sista diabetespatienten i ProTrans-1-studiens fas II-del tidigare idag har fått sin behandling. Det innebär att alla patienter inkluderade i studien nu har behandlats…

Cellaviva Sverige juni 20, 2019

Nytt samarbete och ökad digital närvaro – Cellaviva rustar för tillväxt

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att man via sin biobank Cellaviva ingått ett samarbete med Bonzun Health Information AB (”Bonzun”) som tillhandahåller digitala tjänster för blivande föräldrar före och…

Cellaviva Sverige juni 20, 2019

Första diabetespatienten har fått upprepad behandling med ProTrans

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar idag att den första patienten har behandlats i ProTrans-Repeat studien som är bolagets andra kliniska prövning av ProTrans. ProTrans-Repeat är en klinisk fas IIa-studie som…

Cellaviva Sverige juni 19, 2019

Anders Essen-Möller tecknar hela sin andel i NextCell Pharmas företrädesemission

NextCell Pharma AB:s (”NextCell” eller ”Bolaget”) två största ägare, Anders Essen-Möller och Diamyd Medical AB, tecknar båda sina respektive andelar fullt ut i NextCells pågående företrädesemission. Det innebär att båda…

Cellaviva Sverige juni 11, 2019

NextCell utvalda att delta i EIT Health Start.Smart.Global

NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell”) har, tillsammans med ett mindre antal andra företag, valts ut att delta i EIT Health Start.Smart.Global (SSG) -programmet. Fokus för projektet är att hjälpa europeiska…

Cellaviva Sverige juni 5, 2019

NextCell Pharma AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission vars teckningsperiod startar idag

NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell” eller “Bolaget”) har offentliggjort informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som styrelsen den 8 maj beslutade om och som godkändes på extrastämman som…

Cellaviva Sverige juni 4, 2019

Forskare positiva till behandling med stamceller från navelsträng för barn med CP-skada

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB rapporterar att Dariuz Boruczkowski (International Journal of Molecular Sciences, 2019 May, “Autologous Cord Blood in Children with Cerebral Palsy: A Review”) publicerat en översikt över behandlingar med…

Cellaviva Sverige maj 29, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (Publ)

Idag, den 24 maj 2019, höll NextCell Pharma AB (Publ) (”Bolaget”) en extra bolagsstämma på Karolinska Institutet Science Park i Huddinge. Stämman beslutade om nyemission av aktier. Extra bolagsstämman beslutade…

Cellaviva Sverige maj 24, 2019

NextCell har nu två parallella kliniska studier igång – ProTrans-1 och ProTrans-Repeat som startar idag

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar att det idag hållits ett initieringsmöte för ProTrans-Repeat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. ProTrans-Repeat är en helt fristående studie och har ingen påverkan på ProTrans-1…

Cellaviva Sverige maj 17, 2019

Rättelse: Sex av nio patienter är färdigbehandlade i den första delen av fas I/II studien ProTrans-1

NextCell meddelar att sex av de nio patienter som deltagit i dosekaleringsdelen av ProTrans-1, den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten ProTrans, nu är färdigbehandlade och har lämnat studien. Den sista av…

Cellaviva Sverige maj 17, 2019

Sex av nio patienter i ProTrans-1-studien, fas II, färdigbehandlade

NextCell meddelar att sex av de nio patienter som ingår i ProTrans-1 fas II, den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten ProTrans, nu är färdigbehandlade och har lämnat studien. Den sista av…

Cellaviva Sverige maj 17, 2019

NextCell Pharma inbjuden talare vid World Advanced Therapies & Regenerative Medicine Congress

NextCell Pharma AB (”NextCell”) och Cellaviva är inbjudna att delta och tala vid World Advanced Therapies & Regenerative Medicine Congress, den 14:e i ordningen, som hålls vid Business Design Centre,…

Cellaviva Sverige maj 15, 2019

ProTrans-Repeat, godkänd klinisk prövning för upprepad behandling av patienter med diabetes

Läkemedelsverket har meddelat NextCell Pharma AB (”NextCell”) att den nya studien, ProTrans-Repeat, har beviljats tillstånd. Studien är en fortsättning av ProTrans-1 där patienter med typ-1 diabetes, som deltagit i doseskaleringsdelen…

Cellaviva Sverige maj 9, 2019
Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.