fbpx

Start av rekrytering till ProTrans-studie för behandling av COVID-19

Vid allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2

Start av rekrytering till ProTrans-studie för behandling av COVID-19

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att den svenska COVID-19-studien nu har startat och kan börja inkludera patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion. Behandlingen riktar sig till patienter som är inlagda på sjukhus och som löper stor risk att behöva läggas i respirator. ProTrans ges intravenöst för att dämpa hyperinflammationen i lungorna. Målet med behandlingen är att korta sjukhusvistelsen, korta tiden för rehabilitering och att rädda liv.

ProTrans19+SE genomförs på Universitetssjukhuset i Örebro i samarbete med Avdelningen för kliniska prövningar och Karolinska Trial Alliance. Huvudprövare är Docent Josefin Sundh.

Fullständig studietitel är: ”Behandling av andningskomplikationer associerade med COVID-19 Infektion med Wharton’s Jelly (WJ) -Navelsträng (UC) Mesenkymal Stromalceller (ProTrans®): En öppen fas IB klinisk prövning”, (EudrCT 2020-002078-29). NextCell sponsrar studien som kommer att inkludera nio patienter med allvarlig lunginflammation och bekräftad COVID-19 (SARS-CoV-2) -infektion, vilka behandlas med låg dos (3 patienter) medel dos (3 patienter) och hög dos (3 patienter) av ProTrans.

Studien är registrerad på clinicaltrials.gov med nummer NCT04896853.

 

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

Related posts

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.