fbpx

Stamceller används i behandling för mer än 80 dödliga sjukdomar

Behandling med stamceller

Stamceller har närapå obegränsade användningsområden

Vad är stamceller?
Det finns mer än 10 000 miljarder celler i en vuxen kropp. Alla har bildats från en enda stamcell – det befruktade ägget. Stamceller är kroppens byggstenar och de har unika egenskaper som kan reparera och ersätta sjuk eller skadad vävnad. Stamceller är omogna celler som ännu inte har specialiserat sig. De är unika eftersom de kan reproducera sig själva genom delning, samtidigt som de genererar fler specialiserade och mogna celler. Genom att göra exakta kopior av sig själva behåller de sitt omogna tillstånd och nivån av stamceller i kroppen. Det här är en viktig funktion eftersom en specialiserad cell inte kan gå tillbaka i mognaden på egen hand.

Under befruktningen förenar sig ägget och spermien i en stamcell som omedelbart börjar dela sig och blir fler. När cellerna delar sig, blir de också mer specialiserade, de differentierar sig. Differentiering ger celler vissa egenskaper, det avgör till exempel om cellen ska bli en röd eller vit blodkropp eller om det blir en ben- eller muskelcell. Varje del av människan innehåller stamceller, men de flesta delar är inte en tillräckligt rik källa för att kunna spara stamcellerna och använda dem för terapeutiska tillämpningar.

Var finns stamceller i kroppen?
Vi har stamceller i kroppen hela livet som återfinns i olika vävnader, som benmärg och fettvävnad. Men även stamceller åldras i takt med vår kropp. Unga, livskraftiga och mer flexibla stamceller kan utvinnas från ett nyfött barns navelsträngsblod och vävnad. Stamceller från navelsträngen upptäcktes på 1960-talet, och forskare insåg snabbt deras potential inom regenerativ medicin.

Vad kan stamceller användas till idag?
Stamceller används idag som behandling till mer än 80 sjukdomar.

Förutom de 80 sjukdomar som behandlas med stamceller idag finns det ett stort och växande utbud av nya behandlingar som förhoppningsvis ska kunna behandlas med hjälp av navelsträngsblod och navelsträngsvävnad i framtiden, såsom diabetes typ 1, CP, MS, autism, cancer, Alzheimers, Parkinsons och många fler.

Se listan över både nuvarande, framtida och experimentella behandlingar här

Stamcellstransplantation – Vikten av att ha matchande stamceller
Det finns många likheter mellan människor, även om vi är olika. Det är det samma med stamceller som bygger vävnaderna i vår kropp. Vita blodkroppar eller leukocyter är celler i blodet som bildar en del av kroppens immunsystem, som kommer skydda kroppen mot infektionssjukdomar. I våra vita blodkroppar finns proteiner, så kallade HLA, som tillåter kroppen känna igen sina egna celler och också märka om en cell är obekant.

Vid transplantation av stamceller så är det viktig att mottagaren och donatorn har matchande vävnadstyp. Om mottagaren mottar celler som matchar så minskar risken för avstötningsreaktioner förknippade med behandlingen. Förhållandet mellan givare och mottagare har visat sig vara viktigt. Generellt sett är en släkting att föredra som donator. Behovet av exakt matchning mellan givare och mottagare beror på vilken sjukdom som ska
behandlas, behandlingsmetoden och källan till de använda stamcellerna. Stamceller från navelsträngen är en källa av omogna stamceller, jämförbara med stamceller från benmärg, och de gör det lättare med matchning av vävnadstyp.

Att tänka på som gravid
Navelsträngen och navelsträngsblodet är två av de rikaste källorna till stamceller i människokroppen, och de kan bara sparas vid ett enda tillfälle – vid födseln. En vanlig missuppfattning är att stamcellssparande utesluter en sen avnavling. Oavsett hur länge avnavlingen dröjer kan vi tillvara ta en bit av navelsträngen, och på så sätt säkra stamceller. Att spara ditt barns stamceller efter födseln är den gång i livet du har möjlighet att skapa din
familjs egna biologiska back-up. Om du vill spara stamceller i samband med förlossningen är det viktigt att du tar kontakt med oss innan din förlossning sätter igång

Related posts

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!