fbpx

Därför bör du överväga att spara stamceller från navelsträngsvävnad

Om stamceller från navelsträngsvävnad

Mesenkymala stamceller, MSCs

Olika stamceller i navelsträngsvävnad och navelsträngsblod

Det är viktigt att notera att navelsträngen och blodet som finns kvar i navelsträngen, innehåller två olika typer av stamceller, mesenkymala stamceller och hematopoetiska stamceller. Båda typer spelar en viktig roll i regenerativ medicin, då de har förmåga att bilda olika celltyper och vävnader.

 

Varför ska man spara navelsträngsvävnad?

Navelsträngsvävnad är ditt barns navelsträng. Navelsträngen innehåller två artärer och en ven som stöds av en isolerande, geléliknande vävnad som kallas Wharton’s Jelly. Det är en rik källa av mesenkymala stamceller (MSCs), som skiljer sig från de (blod)stamceller som finns i navelsträngsblod. Båda sorters stamceller som isoleras från navelsträngen är multi-potenta, vilket innebär att de har förmågan att återskapa sig själva och förvandla sig till många olika typer av celler. De mesenkymala stamcellerna kan bli bindväv som brosk, ben, fett och muskler. Det är de här unika egenskaperna som gör dem lovande för cellterapier.

 

Forskningen om stamceller

Vi lever i en spännande tid för regenerativ medicin. Stamceller utvärderas för närvarande i många kliniska studier, för regenerativa ändamål. Många av dessa studier involverar celler från navelsträngsvävnaden. Mesenkymala stamceller har studerats i stor utsträckning för deras förmåga att bilda ett antal olika vävnadstyper. Dessa celler har många specialfunktioner som fyller ett behov i framtidens sjukvård. De används för att återuppbygga hjärtvävnad, reparera nerv- eller ryggmärgsskador, läka bindvävnader som traumatiserats i idrottsskador, behandla MS, CP, ALS, behandla autism, Alzheimers, Parkinsons och skapa nya organ.

 

Stamcellsbehandling mot sjukdomar

Dessa celler har också visat sig kunna påverka immunsystemet genom aktivering, dämpning och modulering: aktivering av immunförsvaret för att behandla cancer, dämpa immunförsvaret för att behandla avstötningsreaktioner vid benmärgstransplantation och organtransplantation och immunomodulering för behandling av autoimmuna sjukdomar. Det potentiella terapeutiska värdet de erbjuder för behandling i ett brett spektrum av sjukdomar ökar hela tiden. Kroppens förmåga att regenerera vävnader genom egna stamceller är begränsad och försämras med åldern. Till exempel kommer en hjärtattack att lämna efter sig ärrvävnad som saknar muskler och blodkärl. Varje del av hjärtat, som i grunden är en stor muskel, som inte kan dras samman och begränsar förmågan att pumpa blod kan leda till ytterligare komplikationer.

Forskare är hoppfulla om att stamceller från navelsträngsvävnaden kommer att visa sig vara effektiva för denna typ av behandling. En betydande mängd forskning pågår för att bättre förstå hur bindvävsbildande stamceller kan spela en roll i framtida behandlingar. Vi själva genomför två kliniska prövningar för behandling av patienter med typ 1-diabetes. Medan forskningen fortfarande är i sitt tidiga skede är möjligheterna extremt lovande.

 

Cellavivas avancerade laboratorieprocess

När det gäller laboratorieprocessen av ditt barns navelsträngsvävnad, tar vi flertal extra steg för att odla och isolera stamceller från navelsträngensvävnaden före infrysning. Det gör vi för att bäst förbereda dem för potentiell användning. Vår process kan isolera och föröka alla mesenkymala stamceller från navelsträngsvävnaden – för att ge din familj så många celler som möjligt. Vi ser till att det finns livskraftiga celler när de behövs och visar dig exakt hur många celler din familj har nedfrusna. Det går inte med någon annan process där navelsträngen helt enkelt är upphackad och nedfrusen, eller ännu värre – fryst i sin helhet. Fryst vävnad tar mycket lång tid att odla på och att isolera stamceller från. Vår metod av redan odlade, isolerade stamceller från navelsträngen å andra sidan, försäkrar dig en produkt som är redo att användas när det behövs. Cellavivas process för hantering av  navelsträngsvävnaden är tidskrävande och oerhört annorlunda än den som används av många andra företag – och det har oerhörd stor betydelse.

Cellaviva är en del av företaget NextCell Pharma AB som är ett innovativt Life Science-bolag
som utvecklar avancerade cellterapier för sjukdomar med stort medicinskt behov, som
autoimmuna sjukdomar och motverka avstötning vid transplantation. Vi utvecklar
behandlingar med stamceller från navelsträngsvävnad. Första sjukdomen som vi utvärderar
vår stamcellsbehandling för är diabetes typ-1.

 Läs gärna mer om NextCell på: www.nextcellpharma.com

Related posts