fbpx

Covid-19 studie visar positiv effekt vid behandling med stamceller

Covid-19 studie

Resultaten ser lovande ut

De första studierna som testar effekten av mesenkymala stamceller vid behandlingen av COVID-19 har publicerats.

I detta sammanhang fann Dr. Leng och kollegor att en enda injektion förbättrade 7 patienter med COVID-19 lunginflammation (1 kritiskt allvarlig, 4 allvarliga och 2 normala). På liknande sätt publicerade ett team av experter under ledning av Bing Liang detaljerna i fallet med en kritiskt sjuk 65-årig kinesisk kvinna som var infekterad med Sars-CoV-2, vars tillstånd avsevärt förbättrades efter infusion av 3 på varandra följande infusioner av stamceller från navelsträngvävnad (1,2).

För närvarande är det 21 aktiva studier med mesenkymala stamceller för behandling av COVID-19.

Studier som genomförts och avslutats hittills har varit små och hade en primär säkerhetspunkt. Inga biverkningar kopplade till administrationen av celler har setts. Den största studien, som genomfördes i USA, på 60 patienter med måttligt allvarligt akut andningsbesvärssyndrom, vilket COVID-19 kan orsaka, antydde en trend med förbättrad syresättning och förbättrad endotelbarriär. (3,4).

Vår förståelse för patologin för COVID-19-inducerade andningskomplikationer utvecklas dagligen.

Det är viktigt att notera att den immunologiska profilen för dessa patienter förskjuts under två faser av sjukdomen. Under inkubationen och icke-svåra stadier krävs ett specifikt adaptivt immunsvar för att eliminera viruset och för att förhindra sjukdomens progression till allvarliga stadier. Därför är strategier för att öka immunresponsen i detta skede oerhört viktiga.

När ett skyddande immunsvar försämras kommer viruset att föröka sig och massiv förstörelse av de drabbade vävnaderna kommer att inträffa, särskilt i organ som tarmar och njurarna. De skadade cellerna framkallar medfödd inflammation i lungorna som till stor del medieras av pro-inflammatoriska makrofager och granulocyter.

Lunginflammation är den främsta orsaken till livshotande andningsstörningar i det allvarliga stadiet. När allvarlig lungskada inträffar bör därför ansträngningar göras för att undertrycka inflammation och att hantera symtomen.

Användningen av mesenkymala stamceller har visat att deras inneboende antiinflammatoriska effekt kan ha ett terapeutiskt värde för att hantera vävnadsskada i lungorna. Även om vi inte helt förstår mekanismerna har det föreslagits att frisättningen av antiinflammatoriska faktorer genom cell-till-cell-kontakt med skadade alveolära epitelceller kan spela en roll i det kliniska svaret som ses. (5,6,7).

  1.  Zikuan Leng RZ Wei Hou, Yingmei Feng, Yanlei Yang, Qin Han, Guangliang Shan, Fanyan Meng, Dongshu Du, Shihua Wang, Junfen Fan, Wenjing Wang, Luchan Deng, Hongbo Shi, Hongjun Li, Zhongjie Hu, Fengchun Zhang, Jinming Gao, Hongjian Liu, Xiaoxia Li, Yangyang Zhao, Kan Yin, Xijing He, Zhengchao Gao, Yibin Wang, Bo Yang, Ronghua Jin, Ilia Stambler, Lee Wei Lim, Huanxing Su, Alexey Moskalev, Antonio Cano, Sasanka Chakrabarti, Kyung-Jin Min, Georgina Ellison-Hughes, Calogero Caruso, Kunlin Jin, Robert Chunhua Zhao. Transplantation of ACE2- Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia. Aging Dis. 9 mars 2020;11(2):216‑28.
  2. Liang B, Chen J, Li T, Wu H, Yang W, Li Y, et al. Clinical remission of a critically ill COVID-19 patient treated by human umbilical cord mesenchymal stem cells [Internet]. Disponible sur: http://simplymimi.net/archives/1677
  3. According to Clinicaltrials.gov; search term COVID-19 and mesenchymal; search performed on 24th of April 2020
  4. Matthay MA, Calfee CS, Zhuo H, Thompson BT, Wilson JG, Levitt JE, et al. Treatment with allogeneic mesenchymal stromal cells for moderate to severe acute respiratory distress syndrome (START study): a randomised phase 2a safety trial. Lancet Respir Med. 2018/11/16. févr 2019;7(2):154‑62.  Wilson JG, Liu KD, Zhuo H, Caballero L, McMillan M, Fang X, et al. Mesenchymal stem (stromal) cells for treatment of ARDS: a phase 1 clinical trial. Lancet Respir Med. 2014/12/17. janv 2015;3(1):24‑32.  Zheng G, Huang L, Tong H, Shu Q, Hu Y, Ge M, et al. Treatment of acute respiratory distress syndrome with allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells: a randomized, placebo-controlled pilot study. Respir Res. 4 avr 2014;15(1):39‑39.
  5. Simonson OE, Mougiakakos D, Heldring N, Bassi G, Johansson HJ, Dalén M, et al. In Vivo Effects of Mesenchymal Stromal Cells in Two Patients With Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. Stem Cells Transl Med. 2015/08/18. oct 2015;4(10):1199‑213.
  6. Shi, Y., Wang, Y., Shao, C. et al. COVID-19 infection: the perspectives on immune responses. Cell Death Differ 27, 1451–1454 (2020). https://doi.org/10.1038/s41418-020-0530-3
  7. Lopes-Pacheco M, Robba C, Rocco PRM, Pelosi P. Current understanding of the therapeutic benefits of mesenchymal stem cells in acute respiratory distress syndrome. Cell Biol Toxicol. 1 févr 2020;36(1):83‑102.

Related posts

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!