fbpx

COVID-19 patienter behandlas med stamceller

COVID-19 patienter behandlas med stamceller

En studie publicerad i Aging and Disease* visar effekten av behandling med mesenkymala stamceller, MSC (MSC, samma typ av stamceller som finns i navelsträngsvävnad)  mot en dödlig immunreaktion orsakad av COVID-19.

Corona-viruset tar sig in i värdcellen genom att binda  till en receptor på cellerna i blodkärlen. Virus kan inte ta sig in i vilka celler som helst, utan enbart sådana vars receptorer passar för det aktuella viruset. Det förklarar varför Corona-viruset angriper de kapillärgenomträngda lungorna tillsammans med andra organ, såsom njurar, vilket i allvarliga fall orsakar dödsfall. Kroppen reagerar då, så snart immunförsvaret uppmärksammat att det finns inkräktare och skickar ett antal olika celltyper och antikroppar för att försöka oskadliggöra viruset. Resultatet blir ett slagfält i varje organ som är drabbat av viruset, mellan våra immunförsvar och viruset. När det gäller COVID-19 kan stridens intensitet utlösa en förödande immunreaktion.

Mesenkymala stamceller (även kända som mesenkymala stromaceller) är multipotenta celler som kan differentiera sig till flera celltyper, såsom ben, brosk och fett. De är också kända för sin speciella och kraftfulla immunreglerande förmågor, vilket till och med fått forskare att föra tesen att mesenkymaler bör betraktas som immunceller. MSC finns i benmärg, fett och annan vävnad. De yngsta och mest primitiva mesekymalerna kan isoleras från navelsträngsvävnad, nämligen Whartons jelly.

Studien

Forskarna rekryterade sju patienter som led av COVID-19: två med vanliga infektioner, fyra med allvarliga infektioner och en med en kritiskt svår infektion; alla var i åldern 45 till 65 år. Det fanns också en kontrollgrupp på tre patienter med allvarliga infektioner av COVID-19. Mesenkymaler transplanterades intravenöst till studiegruppspatienterna, kontrollgruppen fick ingen stamcellsbehandling utan sjukdomens normalförlopp observerades.

Resultatet: En patient från kontrollgruppen förblev i allvarligt tillstånd, en annan utvecklade acute respiratory distress syndrome (ARDS, chocklunga)  och den tredje dog. I studiegruppen, den grupp som behandlats med stamceller, återhämtade sig samtliga patienter med både vanliga och allvarliga infektioner.  Den kritiskt sjuke patienten blev så pass mycket bättre att hen fick lämna intensivvård med en vanlig infektion.

Även om de flesta COVID-19 patienter så småningom återhämtar sig tar det vanligtvis mycket längre tid, särskilt för kritiskt sjuka patienter.

* http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2020.0228

Källa: Transplantation of ACE2- Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia
Leng Zikuan, Zhu Rongjia, Hou Wei, Feng Yingmei, Yang Yanlei, Han Qin, Shan Guangliang, Meng Fanyan, Du Dongshu, Wang Shihua, Fan Junfen, Wang Wenjing, Deng Luchan, Shi Hongbo, Li Hongjun, Hu Zhongjie, Zhang Fengchun, Gao Jinming, Liu Hongjian, Li Xiaoxia, Zhao Yangyang, Yin Kan, He Xijing, Gao Zhengchao, Wang Yibin, Yang Bo, Jin Ronghua, Stambler Ilia, Wei Lim Lee, Su Huanxing, Moskalev Alexey, Cano Antonio, Chakrabarti Sasanka, Min Kyung-Jin, Ellison-Hughes Georgina, Caruso Calogero, Jin Kunlin, Chunhua Zhao Robert. Transplantation of ACE2- Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia[J]. , 2020, 0(0): 216-228

Related posts