en sv

Sista patientbesöket i doseskaleringsdelen genomfört


Cellaviva Sverige - september 24, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att dosökningsdelen i diabetesstudien ProTrans-1 är slutförd. Den sista patienten var i dag på sitt sista besök och har därmed lämnat studien.

ProTrans-1 är en tvådelad fas I / II-studie där fas I-delen utvärderar säkerhet för tre doser. Samtliga nio patienter har nu följts upp under 12 månader och lämnar därmed studien. Syftet är att utvärdera säkerheten för de tre olika doserna under 12 månader.

Som tidigare kommunicerat så har samtliga 15 patienter i andra delen, fas II, av ProTrans-1 behandlats och kommer att följas under 12 månader. Andra delen är randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blindad med syfte att utvärdera effekt- och säkerhetsdata vid behandling av patienter med typ 1-diabetes. Resultat väntas under sommaren 2020.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com