en sv

NextCell och Cellaviva lyfts fram av KI Innovations


Cellaviva Sverige - mars 29, 2019 - 0 comments

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL)”) meddelar att företaget och stamcellsbanken Cellaviva lyfts fram av Karolinska Institutet Innovations som ett positivt exempel i dess Jubileumsbok, ”20 years of innovation @ Karolinska Institutet”. Av närmare 400 innovationer har NextCell och ytterligare 19 exempel valts ut för att representera all den samhällsnytta som forskningen på KI bidragit med under de senaste 20 åren.

Cellaviva grundades av forskare vid Karolinska Institutet med hjälp av Karolinska Institutet Innovations AB. Bolaget blev Sveriges första privata stamcellsbank som under senare år har vidareutvecklats till NextCell Pharma AB, ett stamcellsbolag som fortsatt driver stamcellsbanken under namnet Cellaviva samt numer även utvecklar nya stamcellsbehandlingar.

Ur forskning vid Karolinska Institutet har en mängd innovativa produkter och lösningar uppkommit som bidrar till stor samhällsnytta, både nationellt och internationellt. För att uppmärksamma detta och för att lyfta fram kraften och kreativiteten i innovationsvärlden på KI, anordnar Karolinska Institutet Innovations AB ett seminarium på temat 20 år av innovation @Karolinska Institutet.

Under förmiddagen kommer upptäckter och uppfinningar som gjorts vid KI och som på olika sätt bidragit till att öka kunskapsmängden och innovationskraften i samhället att presenteras. KI Innovations vill också inspirera till ett fortsatt konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science i Sverige genom att i tryckt format lyfta 20 uppfinningar som under de 20 senaste åren på ett unikt sätt bidragit till samhällsnyttan. Dessa presenteras i boken ”20 years of innovation @ Karolinska Institutet” som lanseras i samband med seminariet den 29 mars. VD Mathias Svahn har bjudits in till seminariet för att på scenen ta emot ett signerat exemplar av boken av Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Förbered dig inför sommaren
Förbered dig inför sommaren

Väntar du en sommarbebis med BF i semestertider?

Om du vill ha vår hjälp med insamlingen, tänk på att beställa i god tid innan BF, så vi kan se till att bemanna förlossningen med den personal som behövs.