en sv

NextCell kallar till årsstämma


Cellaviva Sverige - november 7, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att de idag har publicerat en kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018–2019.

Stämman kommer att hållas den 5 december 2019 kl. 10.00 i Novumhuset, Hälsovägen 7, Huddinge. Kallelsen har publicerats i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig tre veckor innan stämman, den 14 november, på Bolagets hemsida www.nextcellpharma.com.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com