NextCell i diskussioner om patienter med covid-19


Cellaviva Sverige - mars 20, 2020

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att parallella diskussioner med flera sjukhus inletts om att behandla patienter med covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar, med stamcellsprodukten ProTrans.

”Vi vill framhålla att denna information är preliminär. Det finns både administrativa och regulatoriska utmaningar men viljan finns från sjukvårdens sida. Vi återkommer när och om ytterligare information föreligger”, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

”Vi avråder från spekulativa köp i aktien på grund av detta meddelande”, säger Anders Essen-Möller, styrelseordförande i NextCell. 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Anders Essen-Möller, styrelseordförande

Mathias Svahn, VD

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsida: www.nextcellpharma.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma