en sv

Entreprenören Pingis Hadenius föreslås till NextCells styrelse


Cellaviva Sverige - november 21, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att entreprenören Pingis Hadenius kommer att föreslås som ny styrelseledamot för inval vid stämman den 5 december.

Pingis Hadenius är utbildad civilekonom och började sin karriär inom finansbranschen som aktiemäklare och analytiker. Därefter har hon bl. a. arbetat som marknadschef och journalist. Idag är hon verksam främst som entreprenör och har skapat sig en gedigen erfarenhet av att starta upp och driva bolag. Hon är medgrundare till bl.a. Löwengrip AB, Nordic Tech House AB och Flattered AB.

”Jag har följt NextCell Pharma och Cellaviva med stort intresse genom deras samarbete med Nordic Tech House AB. Att nu få möjlighet att påverka och bidra med mina erfarenheter kring t.ex. varumärkesbyggnad och kapitalmarknadsfrågor och på så vis utveckla verksamheten känns väldigt roligt”, säger Pingis Hadenius

Årsstämman i NextCell för räkenskapsåret 2018/2019 kommer att hållas den 5 december kl. 10:00 i Novumhuset, Hälsovägen 7, Huddinge. Kallelsen har publicerats i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Aktieägare som önskar delta ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 november 2019, och
  •  anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 november 2019 skriftligen till NextCell Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller per e-post info@nextcellpharma.com.

Nuvarande styrelseledamoten Niclas Löwgren har avböjt omval på grund av andra åtaganden. Omval föreslås – av styrelseordförande; Anders Essen Möller och av ledamöterna; Hans-Peter Ekre, Edvard Smith samt Camilla Sandberg.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com