fbpx

Celler från navelsträng

Cellterapi

Navelsträngen innehåller många olika celltyper, bland annat mesenkymala stamceller, MSCs, epiteliala och endoteliala celler.

 Kliniska prövningar pågår med stamceller från navelsträng som ett behandlingsalternativ för tillstånd och sjukdomar som autoimmuna sjukdomar, exempelvis lupus, osteoartrit, kardiovaskulära sjukdomar, organ och vävnadsskada samt neurologiska sjukdomar. 

MSCs kan både föröka sig och differentiera till olika vävnader, såsom ben, brosk, fett, senor och muskler 1.

De bär även på flera andra unika egenskaper. De kan bland annat dämpa inflammatoriska processer, hämma immunologiska reaktioner, och de angrips inte av immunförsvaret efter det att de transplanterats till en främmande individ. Dessa egenskaper gör MSCs från navelsträngsvävnad attraktiva att använda i kliniska prövningar för bland annat följande sjukdomar och tillstånd CP-skada, autism, ryggmärgsskada, Crohns sjukdom, diabetes, multipel skleros, MS, stroke, hjärtsjukdom, Alzheimer och artrit 2. Det är troligt att standardiserade behandlingar för dessa tillstånd kan komma att vara kliniskt tillgängliga inom en inte alltför avlägsen framtid.

Kliniska prövningar pågår också på endoteliala och epiteliala celler som behandling vid brännskador, sår, vaskulär skada och andra tillstånd.

Referenser

  1. Wei, X. et al. Mesenchymal stem cells: a new trend for cell therapy. Acta Pharmacol Sin 34, 747-754, doi:10.1038/aps.2013.50 (2013).
  2. Saeedi, P., Halabian, R. & Imani Fooladi, A. A. A revealing review of mesenchymal stem cells therapy, clinical perspectives and Modification strategies. Stem Cell Investig 6, 34, doi:10.21037/sci.2019.08.11 (2019).

Related posts

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.

Vi, precis som andra företag, har begränsat med personal under semestertider. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!