en sv

Anders Essen-Möller tecknar hela sin andel i NextCell Pharmas företrädesemission


Cellaviva Sverige - juni 11, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB:s (”NextCell” eller ”Bolaget”) två största ägare, Anders Essen-Möller och Diamyd Medical AB, tecknar båda sina respektive andelar fullt ut i NextCells pågående företrädesemission. Det innebär att båda parter befäster sina ägarandelar och att Essen-Möllers innehav i NextCell efter investeringen ökar från cirka 3,6 MSEK till cirka 6,0 MSEK.

Mot bakgrund av den pågående företrädesemissionen i NextCell har huvudägaren Anders Essen-Möller, som även är styrelseordförande i Bolaget, valt att utnyttja sina tilldelade teckningsrätter fullt ut vilket innebär att han tecknat aktier för cirka 2,4 MSEK, motsvarande 737 279 aktier. Vidare har även huvudägaren Diamyd Medical tecknat hela sin andel om ca 3,2 MSEK, motsvarande 981 394 aktier i Bolaget. 

Diamyd Medical och Anders Essen-Möller ökar därmed sina innehav från 1 472 091 aktier respektive 1 105 918 aktier till 2 453 485 aktier respektive 1 843 197 aktier. Diamyd Medicals innehav i NextCell ökar från cirka 5,4 MSEK till cirka 8,6 MSEK.

Som långsiktiga och aktiva ägare i NextCell har Diamyd och Anders Essen-Möller varit av avgörande betydelse för att ta oss dit vi är idag. Att de nu har investerat ytterligare i NextCell är glädjande och understryker både deras engagemang och tro på bolaget, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

NextCells VD, Mathias Svahn nyttjar även han sina teckningsrätter och tecknar totalt 149 564 aktier privat och via bolag, till ett värde av 0,5 MSEK.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut. 

För ytterligare information kontakta

Mathias Svahn, VD, NextCell Pharma
Tel: +46 (0)70 261 55 04
E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019.