fbpx

Stamceller som en försäkring för mitt kommande barnbarn

Varför valde jag som blivande farfar att ge min dotter och min svärson en stamcellsinsamling/förvaring genom Cellaviva?

För mig är svaret relativt enkelt. Jag såg sparandet av stamceller som en försäkring för mitt kommande barnbarn. En försäkring som vi vet kan användas i en mängd situationer redan nu, och med rimlig säkerhet kan vi förvänta oss att behandlingsmöjligheterna kommer att utvidgas till helt nya områden i framtiden.

 

Att jämföra stamcellssparande med en försäkring kan låta märkligt. Men för mig handlar det i grund och botten om att se till att mitt barnbarn, har en garanti för att hon kommer ha tillgång till perfekt matchade stamceller i framtiden. Om det, vid något tillfälle i i hennes liv, skulle bli nödvändigt för att behandla någon form av sjukdom.

 

När jag först blev bekant med konceptet stamceller väckte det genast mitt intresse.

I mitt sökande efter mer kunskap om forskning och behandling av olika typer av sjukdomar med stamceller, stod det snabbt klart för mig att lagring av stamceller skulle vara ett bra sätt att säkra mitt barnbarn för eventuell behandling i framtiden.

 

Så jag hade inga tvivel när jag fick beskedet att jag skulle bli farfar. Att se till att mitt barnbarn skulle få tillgång till sina egna stamceller var ett självklart val, och jag bestämde mig för att ge min dotter och min svärson en stamcellsinsamling i gåva när hon föddes.

 

Genom Cellavivas hemsida och efter ett telefonsamtal var jag än mer övertygad.

 

Det var enkelt att beställa paketet och min dotter och svärson har senare berättat för mig om deras fina upplevelse med att en av deras barnmorskor var närvarande vid själva förlossningen, för att utföra själva insamlingen av stamceller.

 

Jag rekommenderar varmt framtida mor- och farföräldrar och föräldrar att se till att deras barn får de möjligheter som stamceller kan ge i framtiden.

Claus Klarup

Related posts