fbpx

För vårdgivare


Till dig som har frågor om stamcellssparande

TVÅ OLIKA SLAGS STAMCELLER

Navelsträngen innehåller två typer av stamceller som kan samlas in efter att barnet är fött och navelsträngen är avklippt. De blodbildande stamcellerna (hematopoetiska) i navelsträngsblodet och de bindvävsbildande stamcellerna (mesenkymala) i navelsträngsvävnaden.

De hematopoetiska stamcellerna kan mogna ut till att bli vita och röda blodkroppar samt blodplättar. Navelsträngsblod är samma typ av stamcellskälla som benmärg.

Mesenkymala stamceller kan mogna ut till olika typer av vävnader som ben, brosk och fett, vilket gör dem väldigt intressanta för regenerativ medicin. De kan också normalisera kroppens immunförsvar, t.ex. dämpa ett överaktivt immunförsvar som är fallet vid autoimmuna sjukdomar. Läs gärna mer om respektive användningsområden här: Stamceller från navelsträngsblod och Stamceller från navelsträngsvävnad.

 

STAMCELLER HAR UNIKA EGENSKAPER

Stamceller är omogna celler som inte ännu har specialiserat sig. De är unika eftersom de kan reproducera sig själva genom delning, samtidigt som de genererar fler specialiserade och mogna celler. Genom att reproducera sig själva behåller de sitt omogna tillstånd och nivån av stamceller i kroppen. Det speciella med navelsträngsstamceller är att de är unga, minimalt påverkade av yttre faktorer och kraftfulla i behandling, då de samlas in i samband med födseln.

Stamcellstransplantationer utförs i Sverige bland annat på Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Se instruktionsvideo för förlossningspersonal

BEHANDLING MED NAVELSTRÄNGSSTAMCELLER

Stamceller från navelsträngsblod används i standardbehandligar av över 80 allvarliga sjukdomar, såsom leukemi och ett antal sällsynta ärftliga blodsjukdomar, samt skador på kroppens vävnader. Globalt har ca 50.000 transplantationer med navelsträngsstamceller blivit genomförda. I behandlingan av till exempel leukemi används helst närbesläktade stamceller (förslagsvis syskon). Syskondonation av stamceller för behandling av leukemi, är den vanligaste användningen av stamceller sparade i privata biobanker som Cellaviva.

 

STAMCELLSBANKER

Privata stamcellsbanker har funnits i 25 år, de finns i alla världsdelar, omkring 200 finns för närvarande. I de länder där det finns väljer mellan 2-5% av blivande föräldrar att samla in stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad för familjesparande. Det finns även publika navelsträngsblodbanker, omkring 100 runt om i världen. Den svenska staten har funnit det ekonomiskt och medicinskt motiverat att inrätta en altruistisk donationsbank, Nationella Navelsträngsblodbanken (NB). Verksamheten bekostas av landstingen, Barncancerfonden och transplantationsklinker som begär ut prover från biobanken. Insamling i Sverige är endast möjlig vid tillfrågan av NB, enbart vid Östra sjukhuset i Göteborg och är begränsad till vardagar. Cellaviva är ett komplement till denna verksamhet, det finns ingen konkurrens.

Cellaviva är Sveriges första privata navelsträngsblodbank för familjesparande av stamceller. Från och med 1 september 2016 erbjuder vi blivande föräldrar att samla in stamceller från sitt nyfödda barns navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Stamcellerna sparas i ett eget frysfack i -196 grader i flytande kväve, i så kallade kryokärl. Cellavivas huvudkontor ligger i Novum, Karolinska Institutet Science Park vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Vi har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg), vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen och vävnadslagen.

 

STORT FOKUS PÅ UTVECKLING AV NYA BEHANDLINGSMETODER MED STAMCELLER

Studier av stamceller för behandling av sjukdomar har vuxit explosivt under de senaste åren och det finns inget som tyder på att denna trend avtar. För närvarande utvärderas användningen av dessa stamceller vid behandling av bland annat återuppbygga hjärtvävnad, reparera nerv- eller ryggmärgsskador, läka bindvävnader som traumatiserats i idrottsskador, behandla MS, CP, ALS, behandla autism, Alzheimers, Parkinsons och skapa nya organ. De preliminära forskningsresultaten är lovande. NextCell Pharma, Cellavivas forskningsdel, driver till dags dato 2 kliniska studier med målet att hitta en behandling för diabetes typ 1.

Kliniska studier som utvärderar behandlingen av mesenkymala stamceller i cancersjukdomar och för behandling av autoimmuna sjukdomar är också aktuella. Det är viktigt att betona att det för närvarande är få etablerade behandlingar med mesenkymala stamceller. Föräldrarnas beslut att spara dessa stamceller bygger således på ett hopp och förtroende för medicinsk utveckling.

 

 

CELLAVIVAS PERSONAL PÅ FÖRLOSSNINGEN

För att uppfylla de blivande föräldrarnas önskan att få insamlingshjälp av sitt nyfödda barns stamceller, kommer en ur Cellavivas förlossningsteam att vara på plats på sjukhuset vid födseln. Detta för att kunna samla stamceller från navelsträngen strax efter avnavling. Cellavivas personal är utbildade för att hantera insamlingen av stamceller och många av våra anställda har lång erfarenhet av tidigare arbete inom förlossningsvården. Ansvarig barnmorska på sjukhuset har inget ansvar och ingen skyldighet i samband med stamcellsinsamlingar. Cellavivas personal agerar efter överenskommelse med föräldraparet och hon kommer att vara diskret och uppträda med respekt för barnmorskans arbete.

 

STAMCELLER FRÅN NAVELSTRÄNGEN KAN BARA SPARAS EN GÅNG I LIVET

Blivande föräldrar som önskar att spara sitt nyfödda barns stamceller, har bara en chans – direkt efter födseln.

Cellavivas personal kommer därför att göra sitt yttersta för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad stamcellsinsamling, för varje föräldrapar.

Vi har en tät kontakt med våra kunder som önskar vår hjälp med insamling. Vi strävar efter att vara på sjukhuset i god tid innan förlossnignen och samarbetar med sjukhusets barnmorska kring avnavling och eftervårdsfasen. Vi säkerställer säker och snabb transport av cellerna till laboratoriet. Vi odlar och isolerar stamcellerna i navelsträngsvävnaden innan nedfrysning, på samma sätt som när vi levererar stamceller för kliniska studier eller för behandling. Vi arbetar med mycket höga kvalitetsstandarder i alla våra förfaranden, för att säkerställa en användbar familjeförvaring.

 

INTRESSERAD VÅRDPERSONAL

Vi upplever stort intresse för stamcellsinsamling, förvaring och stamcellsforskning från vårdpersonal när vi är ute och samlar stamceller i förlossningsrummet. Vi vill gärna berätta mer om vad vi gör i förlossningsrummet och om användningen av navelsträngsstamceller.

Vi pratar gärna med vårdpersonal och alla är mycket välkomna att kontakta Cellaviva för mer information. Vi håller gärna informationsträffar, givetvis kostnadsfria, på tid och plats enligt önskemål. Det kan vara i form av ett kort morgonmöte, ett informationsbrev till avdelningen, ett informationsmöte för berörda parter på en överenskommen dag eller på annat sätt som bäst passar avdelningen/personalen.

Har du förlossningserfarenhet och är intresserad av att jobba tillsammans med oss? Vänligen kontakta Cellavivas flebotomisters närmaste chef

Du är alltid välkommen att kontakta Cellaviva på telefon: 08-735 20 10 eller e-mail: info@cellaviva.se

Enkelt

Att samla in navelsträng och navelsträngsblod är inte svårt. I Cellavivaboxen som föräldrarna har med sig till förlossningen finns allt som behövs för insamlingen, samt utförliga instruktioner.

Smärtfritt

När barnet har fötts och navelsträngen klippts av, samlas stamceller in medan det nyfödda barnet ligger hud mot hud hos sin mamma. Det är helt smärt- och riskfritt och tar vanligtvis ca 3-5 minuter.

Tryggt

Cellaviva omfattas av hälso- och sjukvårdslagen samt vävnadslagen. Vi är den enda stamcellsbank som har tillstånd från svenska myndigheter, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).