en sv

Sista patienten i ProTrans-1 fas II-delen nu behandlad


Cellaviva Sverige - juni 20, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar att den sista diabetespatienten i ProTrans-1-studiens fas II-del tidigare idag har fått sin behandling. Det innebär att alla patienter inkluderade i studien nu har behandlats och övergår i en tolv månaders uppföljningsperiod innan effekt- och säkerhetsdata kommer finnas tillgängliga.

Den sista patienten har idag behandlats i den randomiserade, placebokontrollerade ProTrans-1-studien. Nu följer en tolvmånaders uppföljningsperiod där effekt- och säkerhetsdata kommer att samlas in under regelbundna kliniska undersökningar. Den sista patientens sista besök kommer att ske i juli 2020 och därefter bryts koden vilka som fått studieläkemedel respektive placebo och effekten kan analyseras. Effekt- och säkerhetsdata väntas kunna publiceras i Q3 2020.

I slutet av maj startade NextCells andra studie, ProTans Repeat, som ska utvärdera effekten av upprepad behandling med ProTrans och som kommer att löpa parallellt med ProTrans-1. Nedan schematiska bild av NextCells två pågående kliniska prövningar ger en enkel översikt och visar tidsplan och när studieresultat kan förväntas.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 Juni 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com 

www.nextcellpharma.com