en sv

Sista dag för handel med BTA 1 i NextCell Pharma


Cellaviva Sverige - juli 10, 2019 - 0 comments

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 26 juni 2019. Den del av emissionen som tecknades med företrädesrätt är nu är registrerad hos Bolagsverket, så kallad delregistrering. Sista dag för handel med BTA 1 (betald tecknad aktie 1) är torsdag 11 juli 2019 och stoppdag i VPC är måndag 15 juli 2019. De nya aktierna beräknas finnas på respektive aktieägares vp-konto/depå 17 juli 2019.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital totalt ökar med 1 569 815,585 SEK genom utgivande av 7 657 637 aktier. Efter delregistrering om 6 760 168 aktier uppgår aktiekapitalet till 3 740 557,920 SEK och antalet utestående aktier till 18 246 624 aktier.

För den del som tecknats utan företrädesrätt har en ytterligare serie av BTA utfärdats, BTA 2. Handel med BTA 2 kommer att ske fram till dess att slutregistrering kan ske på Bolagsverket. Detta beräknas ske kring den 24 juli 2019.

Efter slutregistrering kommer aktiekapitalet uppgå till 3 924 539,065 SEK och antalet utestående aktier kommer att uppgå till 19 144 093 aktier.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsida: www.nextcellpharma.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma