en sv

Sex av nio patienter i ProTrans-1-studien, fas II, färdigbehandlade


Cellaviva Sverige - maj 17, 2019 - 0 comments

NextCell meddelar att sex av de nio patienter som ingår i ProTrans-1 fas II, den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten ProTrans, nu är färdigbehandlade och har lämnat studien.

Den sista av de tre patienterna i den s.k. mellandoskohorten var tidigare denna vecka på sitt 12-månadersuppföljningsbesök, den sista delen i studien, vilket innebär att samtliga tre nu är färdigbehandlade. I början av mars lämnade samtliga tre patienter i lågdoskohorten den kliniska prövningen efter att ha genomfört sitt uppföljningsbesök. Det innebär att sex av nio patienter nu har fullföljt fas II-studien.

ProTrans-1 är en fas I/II-studie där den första delen är en doseskalering med säkerhet som primär endpoint. Doseskaleringen har genomförts i tre steg, från lågdos till medel till hög, med tre patienter i varje doskohort. Samtliga doser har visat sig vara säkra och inte medföra några biverkningar. Efter ett 12-månadersuppföljningsbesök lämnar patienten studien. I dagsläget har alltså patienterna i låg- och medel-doskohorten lämnat studien medan patienterna i högdoskohorten genomför sina uppföljningsbesök i september/oktober i år.

Patienterna som deltagit i ProTrans-1-studien kommer att tillfrågas att även inkluderas i den nya studien ProTrans-Repeat, en fristående fortsättningsstudie som väntas inledas inom kort.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com