en sv

Samtliga patienter i ProTrans-Repeat behandlade


Cellaviva Sverige - oktober 1, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att ännu en milstolpe nåtts då den sista patienten i ProTrans-Repeats aktiva behandlingsgrupp idag har fått sin behandling. I och med dagens patientbesök är samtliga ProTrans-behandlingar för de två pågående studierna genomförda.

NextCell genomför två parallella kliniska prövningar med läkemedelskandidaten ProTrans vars syfte är behandling av diabetes. ProTrans-Repeat, som startades i maj 2019, är en fortsättningsstudie av ProTrans-1 med primärt mål att utvärdera huruvida upprepad behandling kan öka eller upprätthålla effekten av ProTrans över längre tid med bibehållen säkerhet. I studien inkluderas de nio patienter som behandlats i ProTrans-1-studiens doseskaleringsdel samt ytterligare nio som fungerar som kontrollgrupp, totalt 18 patienter. Samtliga som behandlades med ProTrans i doseskaleringsdelen valde att delta i ProTrans-Repeat och därmed få en andra behandling.

”Vi är mycket glada och tacksamma att de patienter som deltog i doseskaleringsdelen ProTrans-1 valde att även delta i fortsättningsstudien, ProTrans-Repeat. Det ger oss värdefulla data för upprepad behandling”, säger Mathias Svahn, VD.

I och med dagens behandling har samtliga patienter i både ProTrans-1 och ProTrans-Repeat blivit behandlade. Vad gäller de patienter som ingår i kontrollgruppen har fyra av nio inkluderats. De återstående fem patienterna beräknas vara inkluderas under året.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För ytterligare information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsida: www.nextcellpharma.com