fbpx

Behandling av diabetes typ 1 med navelsträngsstamceller

NextCell förväntar sig att ProTrans ska kunna vara en effektiv behandling för autoimmuna sjukdomar

NextCell förväntar sig att ProTrans ska kunna vara en effektiv behandling för autoimmuna sjukdomar, andra inflammatoriska tillstånd och vid avstötningsreaktioner efter organtransplantation.

Läkemedelskandidaten ProTrans är en stamcellsprodukt med celler från navelsträngsvävnad. Cellerna är noga utvalda med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. I NextCells renrumslaboratorium genomförs en rad olika experiment för att utvärdera cellernas funktion och hur de påverkar immunförsvaret. Resultaten matas in i
selektionsalgoritmen som beräknar cellernas sammanvägda förmåga att dämpa ett överaktivt immunförsvar via flera verkningsmekanismer.

ProTrans – biologisk intelligens

Immunförsvaret består av en mängd olika celltyper som aktiveras eller inaktiveras av en mängd olika signalmolekyler. I autoimmuna sjukdomar har balansen rubbats och immunförsvaret ger sig på kroppens egna celler. Den molekylära orsaken är oftast okänd och varierar mellan individer och kan förändras över tid. ProTrans utnyttjar kroppens eget sätt att återställa balansen, dvs med stamceller. ProTrans innehåller stamceller som kan känna av vad den molekylära orsaken till autoimmuniteten är och utsöndra signalmolekyler för att motverka inflammationen.

ProTrans – industriellt designad cellterapi

Med erfarenhet från läkemedelsindustrin har NextCell utvecklat ProTrans för att nå hela vägen till patienten. Stamceller från navelsträng kan odlas i enormt stora mängder och tillgången på råmaterial är i det närmsta obegränsad. Behandling med ProTrans är enkelt och säkert och kommer kunna göras på vårdcentralen. ProTrans levereras fruset i en liten stamcellspåse. Efter 3 minuter är ProTrans tinat och kan kopplas ihop med en vanlig infusionspåse. Koksaltlösningen och stamcellerna blandas varsamt innan de ges som en infusion i armvecket. Behandlingen blir kostnadseffektiv eftersom NextCell kan producera stora tillverkningssatser, förvara ProTrans fruset i väntan på användning och behandlingen kan ges enkelt.

Bolagets kompetens och styrka ligger bl. a i selektionsalgoritmen och de analyser som görs för att välja ut optimala stamceller för tillverkning av ProTrans. Vetenskaplig evidens, bra biomarkörer men framförallt rätt samarbetspartners är av största vikt när NextCell nu utvärderar vilken sjukdom som ska testas med ProTrans härnäst. Ett entreprenörsdrivet bolag med begränsade resurser är beroende av att samarbeta med andra som delar visionen om att hitta effektiva behandlingar mot komplexa och idag obotliga sjukdomar.

Läs mer om ProTrans här

Related posts

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.