TESTA FAMILJESPARANDE AV STAMCELLER OCH UTVÄRDERA ÅT ISABELLA!

Stamceller håller på att revolutionera sjukvården. Idag används stamceller från efterbörden vid behandling av ett 80-tal svåra sjukdomar. Dessutom pågår det forskning för behandling med stamceller för att bota idag obotliga sjukdomar så som diabetes, MS, CP-skador och Alzheimers. Vi på Cellaviva kan hjälpa er som blivande föräldrar att samla in och förvara ert barns stamceller, tryggt och säkert för framtiden. Vi kallar det ett familjesparande!

TESTET FÖR DE UTVALDA FAMILJERNA GÅR TILL SÅ HÄR

Att testa tjänsten Familjesparande av stamceller hos Cellaviva innebär att ni får möjligheten att spara ert barns stamceller i samband med förlossning. Stamceller från navelsträngsvävnad samlas in genom att en bit av navelsträngen klipps av och stamceller från navelsträngsblod samlas in genom att ta vara på det blod som återstår i navelsträngen efter att denna har klippts av. Insamlingen sköts av Cellavivas personal, om du föder ditt barn i Stockholm eller i södra Sverige, och annars av er som föräldrar med hjälp av förlossningspersonalen*. När stamcellerna har samlats in så skickas de med kurirtransport till vårt laboratorium där de analyseras, odlas och fryses ned. Ni som föräldrar meddelas när cellerna finns i tryggt förvar i Cellavivas biobank. Där kan cellerna sedan sparas så länge ni vill och finns garanterat tillgängliga om ni en dag skulle behöva dem, tex om barnet eller någon nära släkting drabbas av en sjukdom som kan behandlas med en stamcellstransplantation.

Ett familjesparande av stamceller hos Cellaviva är idag uppdelat i två steg. Det första steget är insamlingen och bearbetning av stamcellerna. Steg två är förvaring av cellerna i familjens eget frysfack hos Cellaviva. Kostnaden för tjänsten följer de två stegen och våra kunder betalar en fast avgift för insamling, analys och nedfrysning (kostnad från 16 900-27 900kr) följt av en månadsavgift för förvaringen av stamcellerna (100-150 kr/månad).

Som testare av produkten bjuder Isabella och Cellaviva på hela kostnaden för insamling, analys och nedfrysning (värde 16 900-27 900 kr) i utbyte mot att du skriftligen besvarar ett tiotal frågor kring tjänstens utförande och kommunikationen inför och under insamlingen av stamceller, samt att du accepterar att du citeras på Cellavivas hemsida samt sociala medier med namn och bild när era stamceller har sparats. När stamcellerna har analyserats, frusits ner och ligger i tryggt förvar i familjens frysfack så kommer du som testare att debiteras för förvaringen månadsvis tills den dag ni använder cellerna eller av annan anledning väljer att avsluta förvaringen.

För frågor kring testet kontakta Cellaviva på mail info@cellaviva.se eller via telefon 08 735 20 10

Intresseanmälan

* obligatoriska fält
Har det kommande barnet hel- eller halvsyskon? *
/ /

Cellaviva kommer använda denna information för komma i kontakt med er angående familjesparande av stamceller.

Ni kan när som helst kontakta info@cellaviva.se för att säga upp er intresseanmälan.

Vi använder Mailchimp. Genom att skicka in ansökan, godkänner du att informationen sparas på Mailchimp. Läs mer om Mailchimps hanterande av privat information här.

*Cellaviva har anställd förlossningspersonal som bistår med insamlingen av navelsträngsvävnad och navelsträngsblod vid samtliga förlossningskliniker i Stockholm. I vissa fall kan vi även hjälpa till vid förlossningar i angränsande län men i regel så uppmanar vi föräldrar som föder barn vid förlossningskliniker utanför Stockholm att be förlossningspersonalen om hjälp eller att själva samla in stamcellerna. Att ta tillvara på stamceller från navelsträngsvävnad görs helt enkelt genom att klippa en bit av navelsträngen (drygt 10 centimeter) och lägga i en burk med koksaltlösning. Allt material som behövs tillhandahålls av Cellaviva i den box som kunden får vid beställning av tjänsten. Att samla in de stamceller som finns i navelsträngsblodet görs med en nål och blodpåse. Blodet måste samlas in innan det koagulerar och helst när moderkakan är kvar inne i mammans livmoder. Av den anledningen föredrar de festa föräldrar att insamlingen görs av personal med erfarenhet av förlossning och hantering av blodprover. När föräldrarna har bestämt sig för att spara sitt barns stamceller så är det lämpligt att skriva in detta i förlossningsbrevet hos barnmorskan så att informationen kommer med till personalen inför förlossningen. När det sedan är dags för förlossning så kan föräldrarna, med instruktioner från Cellaviva, själva försöka samla in stamcellerna eller be förlossningspersonalen om hjälp.Vi kan inte garantera att personalen på förlossningen vill/kan hjälpa till så vi går alltid noggrann igenom förfarandet med de blivande föräldrarna via telefon i samband med beställning av tjänsten.

** Testet utförs av den blivande mamman, testaren. Cellaviva tillhandahåller en box, Cellavivaboxen, innehållande allt matrial som behövs för insamling av navelsträngsblod. Tillsammans med boxen erhåller testaren ett informationshäfte vilket inkluderar insamlingsinstruktioner, Samtycke till insamling av stamceller, Hälsodeklaration för den blivande Modern samt ett fullständigt avtal avseende förvaring av navelstränsgblod. Testaren får också ett returhäfte innehållande Samtycke till insamling av stamceller, Hälsodeklaration för den blivande Modern samt Avtal avseende förvaring av navelstränsgblod. Returhäftet skall fyllas i och undertecknas av testaren och returneras till Cellaviva i god tid innan förlossningen. Testarens uppdrag är att utvärdera tjänsten Familjesparande av stamceller via ett formulär som tillhandahålls av Cellaviva. Testaren godkänner också att Cellaviva använder sig av citat eller uttalande från testaren på sin hemsida samt i marknadsförsingssyfte i sociala media. Testaren får gärna dela sina upplevelser i sina egna sociala kanaler. Testaren erhåller tjänsten Familjesparande av stamceller till ett reducerat pris. Ordinarie pris för insamling, analys och nedfrysning av stamceller är 25 000 kr och en månadsavgift för förvaring av stamcellerna på 100-150 kr/månad. Testare erhåller en rabatt på insamling, analys och nedfrysning som motsvarar det fulla beloppet på 25 000 kr och kommer endast att betala för förvaring av stamceller. Förvaring av stamceller kan betalas månadsvis, kvartalsvis eller per år mot faktura eller via autogiro. Kunden kan också välja att betala för ett antal års förvaring vilket ger en lägre kostnad per månad (se aktuell prislista nedan).

Förvaring av stamcellerna betalas tills den dag kunden begär ut stamcellerna för behandling eller i annat godkänt syfte alternativt av annan anledning väljer att avsluta förvaringen. Den dag barnet, vars stamceller har sparats, fyller 18 år övergår ägandet av provet till barnet och ett nytt avtal skrivs mellan den nya ägare och Cellaviva. Ägande och förvaring regleras av det avtal som erhålls i samband med beställning av tjänsten och leverans av Cellavivaboxen.