För vårdgivare

FAMILJESPARANDE AV STAMCELLER

Cellaviva är Sveriges första privata navelsträngsblodbank för familjesparande av stamceller. Från och med 1 september 2016 erbjuder vi blivande föräldrar att samla in stamceller från sitt nyfödda barns navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Stamcellerna sparas i ett eget frysfack i -196 grader i flytande kväve, i så kallade kryokärl. Cellavivas huvudkontor ligger i Novum, Karolinska Institutet Science Park på Karolinska Huddinge. Vi har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård – och omsorg), vi lyder under hälso – och sjukvårdslagen och vävnadslagen. Att spara stamceller från efterbörden kan bara göras vid ett tillfälle – direkt efter födseln. Stamceller används idag inom vården för behandling av vissa allvarliga sjukdomar eller skador på kroppens vävnader. Privata stamcellsbanker har funnits i 25 år, de finns i alla världsdelar, omkring 200 finns för närvarande. I de länder där det finns väljer mellan 2-5% av blivande föräldrar att samla in navelsträngsblod för familjesparande. Det finns även publika navelsträngsblodbanker, omkring 100 runt om i världen. Sverige har också en publik navelsträngsblodbank: Nationella Navelsträngsblodbanken i Göteborg.

Utbildning

För att möta föräldrars önskan att familjespara sitt barns stamceller i Cellavivas navelsträngsblodbank erbjuder vi förlossnings- och mödravårdspersonal utbildning i hur insamlingen av stamceller går till. Du som arbetar på förlossning eller barnmorskemottagning/mödravårdscentral är välkommen att kontakta oss för ett besök av vår utbildningsansvariga. Vår ambition är att kunna ge familjer i hela Sverige möjligheten att spara stamceller hos Cellaviva.

Ett tillfälle

Att spara stamceller från efterbörden kan bara göras vid ett tillfälle – direkt efter födseln. Stamceller används idag inom vården för behandling av vissa allvarliga sjukdomar eller skador på kroppens vävnader och forskning pågår runt om i världen för att utveckla nya terapier och behandlingsmetoder. Privata navelsträngsblodbanker har funnits i över 20 år och de finns representerade i alla världsdelar. Idag finns omkring 200 privata stamcellsbanker. I de länder där de finns väljer mellan 2-5% av blivande föräldrar att samla in navelsträngsblod för familjesparande. Det finns även publika navelsträngsblodbanker, omkring 100 runt om i världen. Sverige har också en publik navelsträngsblodbank: Nationella Navelsträngsblodbanken i Göteborg.

Enkelt

Säkert

Tryggt

Att samla in navelsträng och navelsträngsblod är inte svårt. I Cellavivaboxen som föräldrarna har med sig till förlossningen finns allt som behövs för insamlingen, samt utförliga instruktioner. När barnet är fött och navelsträngen är klampad och klippt samlas det blod in som är kvar i navelsträngen och placenta samt en bit av navelsträngen klipps av. Det är helt smärtfritt och riskfritt för både mor och barn. Cellaviva ansvarar för transport och förvaring av navelsträngen och navelsträngsblodet med stamcellerna i vår biobank. Vi har tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO).

For sundhedspersonale

TO SLAGS NAVLESNORSSTAMCELLER

I navlesnoren findes de bloddannende stamceller (hæmatopoietiske) i navlesnorsblodet og de bindevævsdannende stamceller (mesenkymale) i navlesnorsvævet (især i Wharton's jelly).

De hæmatopoietiske stamceller kan danne røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader.

De mesenkymale stamceller kan danne muskler, fedt, knogle, brusk, sener og de kan også påvirke immunsystemet. Der er håb om, at disse celler kan bruges til at rette hjerteinsufficiens, reparere rygmarvsfejl og være i stand til at genskabe forskellige organer beskadiget på grund af skade eller sygdom.

NAVLESNORSSTAMCELLERS UNIKKE EGENSKABER

Stamceller er umodne celler, der endnu ikke er specialiseret. De er unikke fordi de kan reproducere sig selv ved deling, samtidig med at de genererer specialiserede modne celler og kan udvikle sig til alle slags celler i kroppen. Det særlige ved navlesnorsstamceller er at de er unge og meget lidt påvirkede af miljø, da de opsamles allerede ved fødslen. +Noget med at de er lettere at få tilpasset (spænding på celleoverfladen). Der er meget større sandsynlighed for match ml søskende.

I 2010 begyndte man at udføre navlesnorstransplantationer hos voksne på Rigshospitalet, og der udføres cirka 10 af disse om året.

ANVENDELSE AF NAVLESNORSSTAMCELLER

Stamceller fra navlesnorsblod har været anvendt til behandling af over 80 alvorlige sygdomme, såsom leukæmi og en række sjældne arvelige blodsygdomme. Indtil i dag er over 40.000 transplantationer blevet udført med navlesnorsstamceller over hele verden. I behandlingen af for eksempel leukæmi benyttes beslægtede donorer (f.eks søskende). Søskendedonation til behandling af leukæmi er den mest almindelige behandling, der udføres med familieejede navlesnorsstamceller.

STAMCELLEBANKER

Private stamcellebanker har eksisteret i mere end 25 år. Aktuelt findes omkring 200 private stamcellebanker over hele verden. I lande med private stamcellebanker, vælger mellem 2-5% af kommende forældre at få opsamlet og opbevaret stamceller fra navlessnorssblod og -væv. Der findes også omkring 100 offentlige stamcellebanker på verdensplan. Sverige har en offentlig stamcellebank. Cellaviva er Sveriges første private stamcellebank for navlessnorsblod og -væv til hele familien. Cellaviva har siden den 1. september 2016 tilbudt kommmende forældre at få opsamlet navlesorsstamceller fra deres nyfødte barn. Stamcellerne nedfryses i et separat cryorør i -196 grader flydende nitrogen, i Cellavivas cryotanke, hvorved cellerne bevarer deres kvalitet og vitalitet. Cellavivas Biobank ligger i Karolinska Institutet Science Park, Huddinge. Cellaviva har tilladelse fra Sveriges sundhedsmyndigheder (IVO) til at behandle og opbevare stamceller. IVO (Inspektoratet for Vård och Omsorg) fører tilsyn og kontrol med Cellavivas Biobank.

STOR FOKUS PÅ UDVIKLING AF NYE BEHANDLINGSMETODER MED STAMCELLER

Studier i stamceller til behandling er sygdomme er vokset eksplosivt de seneste år og intet tyder på at denne tendens vil aftage. Aktuelt forskes der i disse stamcellers anvendelse i behandling af blandt andet diabetes, type 1, cerebral parese og autisme. De foreløbige forskningsresultater er lovende. Next Cell Phama som er Cellavivas moderselskab er ansvarlige for og i færd med et dobbeltblindet, randomisret, kontrolleret studie hvor stamceller anvendes i behandling af type 1 diabetes.

Kliniske studier der undersøger behandling med mesenkymale stamceller ved kræftsygdomme til behandling af autoimmune sygdomme er også aktuelle. Det er vigtigt at understrege, at der for øjeblikket er få etablerede behandlinger med mesenkymale stamceller. Forældres beslutningen om at få opbevaret disse stamceller er dermed baseret på et håb om og tillid til medicinsk udvikling.

OPBEVARING AF STAMCELLER FOR HELE FAMILIEN

Der er kun en mulighed i livet for at få opsamlet og opbevaret sit barns stamceller fra navlesnoren – umiddelbart efter fødslen.

CELLAVIVAS JORDEMØDRE PÅ FØDESTUEN

For at opfylde de kommende forældres store ønske om at sikre deres nyfødste barns stamceller, er en af Cellavivas jordemødre på fødestuen ved fødslen. Dette for at kunne opsamle stamceller fra navlesnoren lige efter navlesoren er klippet over. Cellavivas jordemødre er uddannet til at varetage opsamlingen af stamcellerne. Fødejordemoderen har intet ansvar og ingen forpligtelse i forbindelse med stamcelleopsamlingen. Cellavivas jordemoder kommer til fødslen efter aftale med parret og hun vil optræde diskret og med respekt for fødslen og fødejordemoderens arbejde. Cellavivas jordemoder står gerne til rådighed hvis fødejordemoderen ønsker det.

STAMCELLEOPSAMLING FRA NAVLESNOREN KAN KUN SKE EN GANG I LIVET

Kommende forældre, der ønsker en familieopbevaring af stamceller fra deres barns navlesnor, har kun en chance -nemlig lige efter fødslen!

Cellavivas jordemødre vil derfor gøre alt hvad der er muligt for at skabe de bedste forudsætninger for en vellykket opsamling af stamcellerne, for hvert eneste forældrepar.

Vi har en tæt kontakt med hvert eneste af vores kommende forældrepar, der ønsker at få opsamlet stamceller med hjælp fra Cellaviva. Vi tilstræber at være på fødestedet i god tid inden fødslen. Vi samarbejder med fødejordemoderen omkring afnavling og efterbyrdsfasen. Vi sørger for sikker og hurtig transport af cellerne til laboratoriet. Vi arbejder med meget høje kvalitetskrav i forbindelse med alle vores procedurer for at sikre et brugbart familiedepot.

SIKKERT

Cellaviva har tilladelse fra Inspektionen for värd og omsorg i Sverige (IVO) og Cellavivas jordemødre overholder alle lovkrav til kvalitet og procedurer.

SMERTEFRIT

Opsamlingen af navlesnorsstamceller er smertefri for både mor og barn og tager i reglen 3-5 minutter.

RISIKOFRIT

Den restmængde af blod og væv fra navlesnoren som Cellavivas jordemoder opsamler fra barnets navlesnor, er et restprodukt af graviditeten og vil normalt blive kasseret efter fødslen.

INTERESSEREDE SUNDHEDSPERSONER

Vi oplever stor interesse for stamcelle opsamling, opbevaring og forskning fra sundhedspersoner, når vi er ude at opsamle stamceller for de kommende forældre på fødestuen. Vi vil rigtig gerne fortælle mere om det vi laver, når vi er på fødestuen og om anvendelsen af navlesnorsstamceller.

Vi taler gerne med sundhedspersonalet, når vi er på fødestedet og alle er meget velkomne til at kontakte Cellaviva med henblik på mere information på den made og det tidspunkt, der passer bedst for afdelingen. Det kan være i form af fyraftensmøde, kort morgenmøde i jordemoderkonsultationen, informationsbrev til afdelingen, informationsmøde for interesserede en aftalt dag eller på en anden måde, der passer afdelingen/personalet bedst.

Du er altid velkommen til at kontakte Cellavivas jordemødre på telefon: 78 77 50 00 eller e-mail: info@cellaviva.dk

Enkelt

Säkert

Tryggt

Att samla in navelsträng och navelsträngsblod är inte svårt. I Cellavivaboxen som föräldrarna har med sig till förlossningen finns allt som behövs för insamlingen, samt utförliga instruktioner. När barnet är fött och navelsträngen är klampad och klippt samlas det blod in som är kvar i navelsträngen och placenta samt en bit av navelsträngen klipps av. Det är helt smärtfritt och riskfritt för både mor och barn. Cellaviva ansvarar för transport och förvaring av navelsträngen och navelsträngsblodet med stamcellerna i vår biobank. Vi har tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO).
Shape Created with Sketch.

För vårdgivare

Instruktionsfilm för förlossningspersonal