en sv

Nytt samarbete och ökad digital närvaro – Cellaviva rustar för tillväxt


Cellaviva Sverige - juni 20, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att man via sin biobank Cellaviva ingått ett samarbete med Bonzun Health Information AB (”Bonzun”) som tillhandahåller digitala tjänster för blivande föräldrar före och under en graviditet.

Bonzun har lanserat den första virtuella barnmorskan för gravida som kan laddas ner i Appstore under namnet Bonzun Gravid. Bonzun Gravid finns tillgänglig i 79 länder världen över och snart lanserar Bonzun även tjänsten Bonzun IVF.

Samarbetet har ingåtts med det gemensamma målet att stärka arbetet med att sprida kunskap, information och stöttning till blivande föräldrar före och under en graviditet. Bonzuns digitala tjänster syftar till att främja fysisk och psykisk hälsa för användarna, men också rädda liv genom att förse kvinnor med kunskap om vad som händer i kroppen för att tidigt kunna upptäcka eventuella graviditetskomplikationer. VD Bonnie Roupé grundade Bonzun 2012. Bonzun Gravid är framtagen i samarbete med Karolinska Institutet och Svenska Barnmorskeförbundet och har sedan dess laddats ned över 2 miljoner gånger. I Bonzun Gravid kan gravida från första veckorna av graviditeten, till tiden efter förlossningen följa vad som sker i kroppen. Den fungerar som en virtuell barnmorska och ger information om vilka förändringar man som gravid kan förvänta sig, vecka för vecka. I och med samarbetet kommer blivande föräldrar på ett effektivt sätt informeras om Cellavivas familjesparande av stamceller och fördelarna därmed.

”En graviditet är väldigt normalt för mänskligheten, men för en individ är ingenting normalt. Under de senaste 300 åren har man löst det här problemet i Sverige genom att göra regelbundna besök hos en barnmorska, men jag tycker att det är ett omodernt sätt att se på vården. Som orolig blivande förälder vill man ha reda på saker på en gång och inte bli hänvisad till mödravårdscentralernas öppettider”, säger Bonnie Roupé, grundare av Bonzun.

”De höga ambitioner vi har för Cellaviva matchas definitivt av Bonzun och Bonzun Gravid, som har stöd både från WHO och UNICEF. Gravida föräldrars kännedom om stamceller i Sverige är minimal. Innovativa lösningar krävs för att vårda och utveckla vårt starka varumärke och vårt erbjudande, det här är en milstolpe.” säger Sofie Falk Jansson, marknadschef för Cellaviva.

Dagens föräldrar är digitala, uppkopplade och strävar efter att vara välinformerade, samarbetet med Bonzun och den virtuella barnmorskan Bonzun Gravid är ett naturligt steg i Cellavivas strategi att synas bland Sveriges gravida tillsammans med vetenskapligt underbyggt innehåll. Bonzun har vunnit en rad utmärkelser, bland annat ”Top pregnancy app” av Baby London och the Sun samt ”Top health app” av Bayer.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 Juni 2019.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsida: www.nextcellpharma.com  

                  www.cellaviva.se

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma