en sv

NextCells patentsökta stamcellsalgoritm genererar intäkter


Cellaviva Sverige - april 4, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) har tagit emot en order på stamceller som selekterats fram med företagets patentsökta selektionsalgoritm. Metoden är utvecklad för att generera potenta stamceller på ett robust och storskaligt vis för kliniskt bruk. Beställare är ett utländskt bioteknikbolag och ordervärdet är cirka 350 000 SEK.

NXTCLs selektionsalgoritm är baserad på ett antal funktionella analyser som undersöker stamcellernas förmåga att påverka immunceller och utsöndra specifika proteiner som respons på olika stimuleringar. Selektionsalgoritmen används för att ge en helhetsbild över cellernas förmåga och endast de celler som påvisar den önskvärda effekten väljs ut.

NXTCLs läkemedelskandidat, ProTrans, består av utvalda stamceller från flera donatorer som poolats. Behandling med ProTrans har visats vara en säker behandling vid samtliga undersökta doser och utvärderas nu för effekt i bolagets pågående kliniska fas II prövning, ProTrans-1.

”Försäljningen visar på möjligheten att få intäkter från selektionsalgoritmen långt innan ProTrans kan bli föremål för ett marknadsgodkännande. Den kliniska studien har satt oss på kartan och visat att våra celler är säkra i människan”, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Förbered dig inför sommaren
Förbered dig inför sommaren

Väntar du en sommarbebis med BF i semestertider?

Om du vill ha vår hjälp med insamlingen, tänk på att beställa i god tid innan BF, så vi kan se till att bemanna förlossningen med den personal som behövs.