en sv

Fortsatt tillstånd från Läkemedelsverket


Cellaviva Sverige - december 11, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att Läkemedelsverket har förlängt bolagets partihandelstillstånd. I oktober genomförde Läkemedelsverket en rutinmässig inspektion av NextCells verksamhet vilken resulterade i att tillståndet förlängs ytterligare fem år.

Partihandelstillstånd möjliggör att NextCell kan lagerföra och själva leverera studieläkemedlet ProTrans till de kliniska prövningarna.

Utöver Läkemedelsverket agerar även Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) tillsynsmyndighet för NextCells verksamhet. IVO utövar tillsyn gällande tillstånd att bedriva vävnadsinrättning samt att inneha en primär och sekundär provsamling i Biobanken. Tillstånd för vävnadsinrättning och biobank krävs för NextCells båda verksamhetsgrenar; ProTrans och Cellaviva. IVO inspekterade verksamheten senast i maj 2018.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com