en sv

Första diabetespatienten har fått upprepad behandling med ProTrans


Cellaviva Sverige - juni 19, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar idag att den första patienten har behandlats i ProTrans-Repeat studien som är bolagets andra kliniska prövning av ProTrans.

ProTrans-Repeat är en klinisk fas IIa-studie som omfattar de patienter med diabetes typ-1 som tidigare har behandlats i ProTrans-1-studiens doseskaleringsdel. Det innebär att deltagarna får sin andra behandling med ProTrans, drygt ett år efter den första. Syftet med ProTrans-Repeat är att utvärdera om upprepad behandling kan öka eller upprätthålla effekten av ProTrans över längre tid med bibehållen säkerhet. Effekten mäts genom att jämföra patientens förmåga att producera insulin före behandling med tolv månader efter behandling med en andra dos av ProTrans. Studien omfattar maximalt arton patienter, varav nio får aktiv behandling medan andra hälften fungerar som kontrollgrupp.

  ”Vi är väldigt tacksamma för att de personer som nyligen lämnat ProTrans-1 studien ställer upp också i ProTrans-Repeat”, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 Juni 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com