en sv

Första dag för handel med BTA 2 i NextCell Pharma


Cellaviva Sverige - juli 10, 2019 - 0 comments

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 26 juni 2019. Den del av emissionen som tecknades utan företrädesrätt är ännu inte registrerad hos Bolagsverket och till dess att det kan genomföras sker handel med BTA (betald tecknad aktie) av serie 2. Första dag för handel med BTA på Spotlight är måndag 15 juli 2019.

Handel med BTA

ISIN-kod för BTA/BTU:                                          SE0012702546
CFI-kod för BTA/BTU:                                            ESNUFR
FISN-kod för BTA/BTU:                                         NEXTCELLPH/SH 

Handel med BTA 2 kommer att ske fram till dess att slutregistrering kan ske på Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring den 22 juli 2019.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO
Sofia Fredrikson, CFO
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma