en sv

En del av projektet Visionsdriven Hälsa


Cellaviva Sverige - november 22, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att valts ut som en av samarbetspartnerna i det nystartade Vinnova-finansierade projektet Visionsdriven Hälsa: ”Sverige, ledande inom avancerade terapier 2030”.

Vinnova satsar på att etablera fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet. Det handlar bland annat om nollvision för undernäring hos äldre, eliminering av cancer som dödsorsak och att motverka antibiotikaresistens.

NextCell deltar i ett av fem projekt som kallas: ”Sverige, ledande inom avancerade terapier 2030”. Projekt som samordnas av Research Institutes of Sweden (RISE) syftar till att skapa en miljö som gör det möjligt för Sverige att bli världsledande i utvecklingen och tillgänglighet av avancerade terapier såsom gen- och cellterapi för att bota / behandla patienter, genom att samarbeta över hela sektorn och arbeta för att lösa utmaningar som hindrar utvecklingen. Projektets initiala varaktighet är 5 år med målet att förlänga.

Förutom RISE och NextCell deltar partners från de sju universitetssjukhusregionerna, myndigheter samt stora och små läkemedelsbolag. För NextCell innebär detta projekt att företaget ännu en gång kommer att kunna aktivt samarbeta och nätverka med intressenter på högsta nivå och därmed verkligen kunna påverka den svenska sjukvårdsmiljön.

Officiell publikation från Vinnova: Link 

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com